Label Printers

เครื่องพิมพ์ฉลากสี รุ่น Pro Series


Label printer with barcode, Self adhesive label printer

เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1040

เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1040 นำเสนอการพิมพ์ฉลาก 4 สี (CMYK) ในรูปแบบของมืออาชีพ รองรับการพิมพ์บนวัสดุพิมพ์ที่หลากหลายเช่น กระดาษที่มีลวดลายบนพื้นผิว (Textured Papers) และวัสดุพิมพ์สังเคราะห์ (Synthetics) เพิ่มรายได้จากการให้บริการพิมพ์ฉลากสีตามคำสั่งซื้อ โดยใช้ระยะเวลาสั้นในการสร้างสรรค์งานพิมพ์

จำนวนสี: 4 สี (CMYK)
วัสดุพิมพ์: ฉลากกระดาษธรรมดา, ฉลากกระดาษมัน, ฉลากฟิล์มสังเคราะห์
ความยาวฉลาก: 12.7 มม. (0.5") - 1,320.8 มม. (52")
ทิศทางการพิมพ์กระดาษม้วน: ด้านพิมพ์อยู่นอก (Face-out), ด้านพิมพ์อยู่ใน (Face-in)
ความเร็วในการพิมพ์: สูงสุด 152.4 mm/s (6 ips)
ชุดตัดฉลากอัตโนมัติ: ใบมีดแบบลูกกลิ้ง (Rotary Blade Cutter), ตัดได้เต็มแผ่น
Pro1050 hero

เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1050

เครื่องพิมพ์ฉลากสีรุ่น Pro1050 นำการปฏิวัติการพิมพ์สีรูปแบบใหม่มาสู่การพิมพ์ฉลาก ด้วยเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ LED ที่ใช้ผงหมึกในการพิมพ์ เครื่องพิมพ์รุ่น Pro1050 สามารถพิมพ์ฉลากได้ทั้งแบบ 4 สี (CMYK) และ 5 สี (CMYK+ W) เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการออกแบบฉลาก, สามารถพิมพ์บนวัสดุโปร่งใสหรือฉลากสี โดยการพิมพ์พื้นหลังด้วยสีขาว (W) ทึบก่อนพิมพ์สี CMYK ด้านบน

จำนวนสี: 5 สี (CMYK+White)
วัสดุพิมพ์: ฉลากกระดาษธรรมดา, ฉลากกระดาษมัน, ฉลากฟิล์มสังเคราะห์
ความยาวฉลาก: 12.7 มม. (0.5") - 1,320.8 มม. (52")
ทิศทางการพิมพ์กระดาษม้วน: ด้านพิมพ์อยู่นอก (Face-out), ด้านพิมพ์อยู่ใน (Face-in)
ความเร็วในการพิมพ์: สูงสุด 152.4 mm/s (6 ips)
ชุดตัดฉลากอัตโนมัติ: ใบมีดแบบลูกกลิ้ง (Rotary Blade Cutter), ตัดได้เต็มแผ่น

OKI Systems (Thailand) Ltd.