เครื่องพิมพ์สี

เครื่องพิมพ์สีขนาด A4


C600 Series

C600 Series

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีการผสมผสานความรวดเร็วในการพิมพ์กับการจัดการกระดาษสิ่งพิมพ์ที่ดีเยี่ยมและประหยัดพลังงาน, เครื่องพิมพ์ใน C600 Series เหมาะสำหรับองค์กรและธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุกระดาษสูงสุด: 1,940 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: พิมพ์สี 35 แผ่นต่อนาที, พิมพ์ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
รองรับปริมาณการพิมพ์: 8,000 ถึง 100,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย : พิมพ์เอกสารส่วนตัว

OKI Systems (Thailand) Ltd.