เครื่องพิมพ์สี

เครื่องพิมพ์สีขนาด A4


C300 Series

C300 Series

เครื่องพิมพ์สีแบบตั้งโต๊ะขนาด A4 ใน C300 Series เป็นเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงที่ให้คุณภาพงานพิมพสีและขาวดำที่ยอดเยี่ยมมีประสิทธิภาพ, รองรับเอกสารสิ่งพิมพ์ได้หลากหลาย

จำนวนผู้ใช้: 1 - 5
ความจุกระดาษสูงสุด: 880 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: พิมพ์สี 26 แผ่นต่อนาที, พิมพ์ขาวดำ 30 แผ่นต่อนาที
รองรับปริมาณการพิมพ์: 2,000 แผ่นต่อเดือน
C500 Series

C500 Series

เครื่องพิมพ์สำหรับมืออาชีพในราคาที่ไม่แพง, เครื่องพิมพ์ใน C500 Series เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีปริมาณงานพิมพ์ค่อนข้างมาก และต้องการเครื่องพิมพ์ที่มีความเร็วสูงเพื่อรองรับการใช้งานในราคาประหยัด โดยมีระบบการพิมพ์สองหน้า (Duplex) แบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network) เป็นมาตราฐาน

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุกระดาษสูงสุด: 1,410 แผ่น 80gsm
ความเร็วในการพิมพ์: พิมพ์สี 30 แผ่นต่อนาที, พิมพ์ขาวดำ 30 แผ่นต่อนาที
รองรับปริมาณการพิมพ์: 6,000 แผ่นต่อเดือน
C600 Series

C600 Series

เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีการผสมผสานความรวดเร็วในการพิมพ์กับการจัดการกระดาษสิ่งพิมพ์ที่ดีเยี่ยมและประหยัดพลังงาน, เครื่องพิมพ์ใน C600 Series เหมาะสำหรับองค์กรและธุรกิจสิ่งพิมพ์ทุกประเภท

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุกระดาษสูงสุด: 1,940 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: พิมพ์สี 35 แผ่นต่อนาที, พิมพ์ขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที
รองรับปริมาณการพิมพ์: 8,000 ถึง 100,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย : พิมพ์เอกสารส่วนตัว
C700 Series

C700 Series

เครื่องพิมพ์ประสิทธิภาพสูงที่มีต้นทุนการพิมพ์ต่ำ, เครื่องพิมพ์ใน C700 Series เป็นเครื่องพิมพ์ที่ผสมผสานความเร็วในการพิมพ์, ประสิทธิภาพ, คุณภาพการพิมพ์ และการรองรับกระดาษสิ่งพิมพ์ได้อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัยข้อมูลเป็นสำคัญ

จำนวนผู้ใช้: 1 - 20
ความจุกระดาษสูงสุด: 1,690 แผ่น 80 gsm
ความเร็วในการพิมพ์: พิมพ์สี 34 แผ่นต่อนาที, พิมพ์ขาวดำ 36 แผ่นต่อนาที
รองรับปริมาณการพิมพ์: 6,000 แผ่นต่อเดือน
ความปลอดภัย : พิมพ์เอกสารส่วนตัว : ต้องใช้ SDHC Memory Card (อุปกรณ์เสริม)

OKI Systems (Thailand) Ltd.