Product Information banner

ข้อมูลผลิตภัณฑ์


เครื่องพิมพ์ฉลากสีและโซลูชั่นพิเศษ

นำธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกระดับหนึ่ง ด้วยเครื่องพิมพ์ฉลากสีจากOKI ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการพิมพ์แบบดิจิตอล LED สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ พร้อมนำเสนอโซลูชั่นพิเศษสำหรับธุรกิจการพิมพ์ฉลากสีทุกประเภท

OKI Systems (Thailand) Ltd.