Riešenia

Smart Solutions


Transparent Inteligentné riešenia

Snímanie a distribúcia

Digitalizácia dokumentov môže pomôcť spoločnostiam, ktoré majú problémy s obmedzeným fyzickým úložným priestorom. Prechod na bezpapierové pracovné postupy s okamžitým elektronickým prístupom a automatizovanými pravidlami smerovania dokumentov môže pomôcť eliminovať plytvanie a predstavuje úsporu času a nákladov. Funkcia optického rozpoznávania znakov (OCR) ešte väčšmi zvyšuje hodnotu zariadení, pretože umožňuje konverziu naskenovaných dokumentov na elektronický text., ktorý v plnej miere podporuje vyhľadávanie, možno ho upravovať, uložiť do formátu na archiváciu alebo ho možno distribuovať a indexovať.

Správa dokumentov a obsahu

Časovo náročné a pravidelne sa opakujúce manuálne postupy spracovania dokumentov možno zjednodušiť vďaka možnosti prispôsobiť si automatické pracovné postupy. Používatelia často vyžadujú skenovanie s metaúdajmi, ktoré sa pridajú priamo na centrálneho úložisko alebo do cloudu. Prístup a získavanie konkrétnych informácií prostredníctvom mobilného zariadenia alebo inteligentného multifunkčného zariadenia sa okrem toho musí vykonávať v rámci zabezpečeného a spoľahlivého prostredia.

Bezpečnosť a výkon

Zabezpečením prístupu k multifunkčnému zariadeniu pomocou kódu PIN alebo identifikačnej karty môžete zabrániť úniku citlivých informácií, ktorý by mohol mať potenciálne nákladné a mimoriadne nebezpečné dôsledky pre každú organizáciu. Pri používaní funkcií, ako napríklad ako Pull Printing, sa tlačové úlohy spustia až po fyzickom pokyne používateľa, čím sa zabráni nechcenej tlači a obmedzí sa plytvanie.

Mobilita a využívanie súkromných zariadení (BYOD)

Mobilní pracovníci dnes môžu na cestách tlačiť dokumenty bezdrôtovo pomocou ľubovoľného laptopu, tabletu či smartfónu. Vzhľadom na túto potrebu umožnenia prístupu na vyžiadanie je nutné, aby inteligentné zariadenia ponúkali funkcie umožňujúce pohodlnú a bezpečnú tlač z mobilného zariadenia.

Správa zariadenia a zmlúv

Nástroj na správu zariadení umožňuje sledovať všetky tlačové činnosti a pomáha tak s predstihom pripravovať zmluvy a dohody s partnermi. Efektivitu týchto služieb je možné ešte vylepšiť, ak budete v reálnom čase monitorovať používanie zariadení, spotrebu toneru, hladiny energie, oznámenia o servise a upozornenia na údržbu – aby ste tak predišli výpadkom.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram