O nás

Společnost OKI a GDPR


V dubnu roku 2016 Evropská komise přijala právní předpis, který má rozšířit rozsah předchozí zásady o ochraně údajů, jež byla už dvě desetiletí stará. Tento právní předpis je známý pod názvem Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – „GDPR“). Cílem směrnice je posílit práva jednotlivců EU na ochranu údajů. Toto nařízení vstoupí v platnost dne 25. května 2018 a bude se vztahovat na obchodní zpracovávání jakýchkoliv osobních údajů evropského občana. Za nesoulad s tímto nařízením budou udělovány pokuty do výše 20 000 000 € (nebo 4 % celkového ročního výdělku).

Nařízení GDPR prosazuje zákonné a transparentní způsoby zpracování osobních údajů (jedná se o jakékoli informace, které by jednotlivce mohly identifikovat). Jejím cílem je sladit zákony o ochraně údajů napříč Evropou. Tento právní předpis byl zapotřebí vzhledem k rozšíření a rozvoji technologie ve společnosti; což dobře ilustruje například technologie smartphonu. Nyní máme zařízení, které si můžeme kamkoli vzít a které společnosti mohou využívat, aby si vytvořili profily zájmů, zvyků a pocitů lidí. To vše s cílem lepšího marketingového zaměření.

Soulad s předpisy

Společnost OKI Europe Limited („Oki“) má pobočky napříč Evropou, na Blízkém východě i v Africe. GDPR se na společnost Oki vztahuje. Vždy se snažíme naši strategii shromažďování, ukládání, opravování a mazání osobních údajů vylepšovat. Souhlas je pro nás při shromažďování údajů jeden ze zásadních principů legitimity. Proto v materiálech, které vám zašleme, nikdy nenajdete „implicitní vyjádření souhlasu“ či „automatické vyjádření souhlasu“. Pokud máte nějaké dotazy o údajích, které jste poskytli, zašlete e-mail na legal@okieurope.com

Soulad s nařízením GDPR bude pro OKI a všechny další společnosti, které zpracovávají údaje evropských občanů, dlouhodobým procesem. Průběžně budeme aktualizovat naše zásady a postupy ochrany osobních údajů, které se týkají zpracování údajů britských a evropských občanů.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram