Podpora a servis

Bezplatné služby recyklace spotřebního materiálu od společnosti OKI


Recyklace

Aktuální informace o výkupu a cenách


1) Výkup použitého originálního spotřebního materiálu OKI organizovaný OKI EUROPE LIMITED, o. z., (dále jen „OKI“) je určen pouze pro distributory, subdistributory a dealery OKI a pro jejich přímé koncové zákazníky se sídlem na území České republiky (s výjimkou uvedenou v následující větě). Není určen pro zákazníky, kteří nezakoupili tiskárnu, fax, popř. multifunkční zařízení značky OKI prostřednictvím prodejní sítě OKI, pro zákazníky se sídlem mimo území České republiky a pro firmy mající uvedený jako jeden z předmětů podnikání „Nakládání s odpady“, ať už vyjma nebo včetně nebezpečných. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude použitý spotřební materiál OKI v konkrétním případě vykoupen v rámci tohoto programu, je oprávněna vydat OKI.


2) Použité, pouze originální tonery a obrazové válce značky OKI (dále jen „použitý spotřební materiál“) budou vykupovány firmou DARUMA systems s.r.o., se sídlem Klánovická 485/43, Praha 9 (dále jen „výkupní firma“). 


3) Aktuální výkupní ceny budou oznamovány na www.oki.cz a www.edaruma.cz


4) Tonery a obrazové válce mohou posílat přepravní službou (např. Toptrans, PPL, Česká pošta, DPD atp.) do výkupní firmy nebo osobně předávat výkupní firmě právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé (dále jen „firmy“) i fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „občané“), a to koncoví zákazníci, dealeři, subdistributoři i distributoři (dále jen „prodávající“). Pokud přepravovaná zásilka obsahuje originální spotřební materiál značky OKI v minimální výkupní hodnotě 30,- Kč bez DPH (36,30 Kč vč. DPH), pak přepravu zajišťuje po předchozí domluvě na své náklady výkupní firma.


5) Výkupní firma přijme a zkontroluje spotřební materiál, vyčíslí jeho celkovou výkupní hodnotu a oznámí ji prodávajícímu zasláním protokolu o výkupu (pokud zásilka bude obsahovat neoriginální spotřební materiál, tak bude cena jeho likvidace odečtena od výkupní hodnoty). Pokud je prodávajícím firma, ta poté vystaví fakturu na výkupní firmu v celkové výkupní hodnotě uvedené na protokolu se splatností 21 dní. Pokud je prodávajícím občan, ten poté obdrží peníze od výkupní firmy v hotovosti, popř. bezhotovostním převodem. 


6) Výkupní firma bude vykoupený spotřební materiál kontrolovat za účelem jeho dalšího využití ve výkupní firmě. Nevyužitý materiál se bude ekologicky likvidovat prostřednictvím autorizované firmy.


Výkupní ceny originálního spotřebního materiálu (platí výhradně pro aktuálně prodávaný spotřební materiál – tonery a válce):

Originální tonery OKI: 5,- Kč bez DPH/kus (6,05 Kč vč. DPH/kus)

Originální válce OKI: 5,- Kč bez DPH/kus (6,05 Kč vč. DPH/kus)

Odběr ostatního spotřebního materiálu bude probíhat na základě individuální domluvy s výkupní firmou.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram