Podpora a servis

Bezplatné služby recyklace spotřebního materiálu od společnosti OKI


Recyklace

Aktuální informace o výkupu a cenách


1) Výkup použitého spotřebního materiálu OKI organizovaný OKI EUROPE LIMITED, o. z., (dále jen „OKI“) je určen pouze pro distributory, subdistributory a dealery OKI a pro jejich přímé koncové zákazníky se sídlem na území České republiky (s výjimkou uvedenou v následující větě). Není určen pro zákazníky, kteří nenakoupili tiskárnu, fax, popř. multifunkční zařízení značky OKI prostřednictvím prodejní sítě OKI, pro zákazníky se sídlem mimo území České republiky a pro firmy mající uvedený jako jeden z předmětů podnikání „Nakládání s odpady“, ať už vyjma nebo včetně nebezpečných. Konečné rozhodnutí o tom, zda bude použitý spotřební materiál OKI v konkrétním případě vykoupen v rámci tohoto programu, je oprávněna vydat OKI.


2) Použité, pouze originální tonery a obrazové válce značky OKI (dále jen „použitý spotřební materiál“) budou vykupovány firmou Daruma systems s.r.o., se sídlem Barrandova 1920, Praha 4 – Modřany (dále jen „výkupní firma“). 


3) Aktuální výkupní ceny budou oznamovány na www.oki.cz a www.edaruma.cz


4) Tonery a obrazové válce mohou posílat přepravní službou (např. Toptrans, PPL, Česká pošta atp.) do výkupní firmy nebo osobně předávat výkupní firmě právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelé (dále jen „firmy“) i fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „občané“), a to koncoví zákazníci, dealeři, subdistributoři i distributoři (dále jen „prodávající“). Přepravní náklady či poštovné při zaslání přepravní službou nebo poštou hradí výkupní firma, pokud přepravovaná zásilka obsahuje originální spotřební materiál značky OKI v minimální výkupní hodnotě 50,- Kč.


5) Vybraným prodávajícím budou předány prázdné krabice speciálně připravené na sběr použitého spotřebního materiálu. 


6) Výkupní firma přijme a zkontroluje spotřební materiál, vyčíslí jeho celkovou výkupní hodnotu a oznámí ji prodávajícímu zasláním protokolu o výkupu. Pokud je prodávajícím firma, ta poté vystaví fakturu na výkupní firmu v celkové výkupní hodnotě uvedené na protokolu se splatností 21 dní. Pokud je prodávajícím občan, ten poté obdrží peníze od výkupní firmy v hotovosti, popř. bezhotovostním převodem. Pokud celková výkupní hodnota překročí 30,- Kč, bude faktura vystavená firmou, popř. částka obdržená občanem, obsahovat i hodnotu přepravného nebo poštovného. 


7) Výkupní firma bude vykoupený spotřební materiál kontrolovat za účelem jeho dalšího využití ve výkupní firmě. Nevyužitý materiál se bude ekologicky likvidovat prostřednictvím autorizované firmy.


Výkupní ceny originálního spotřebního materiálu:

Originální tonery do černobílých tiskáren OKI: 6,- Kč bez DPH / kus 

Originální tonery do barevných tiskáren OKI: 6,- Kč bez DPH / kus 

Originální obrazové válce do černobílých i barevných tiskáren OKI: 6,- Kč bez DPH / kus 

Originální cartridge do tiskáren OKI série B6000 a B8000: 6,- Kč bez DPH / kus  

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.