Průmyslová řešení

Řešení OKI pro chemický průmysl


Chemický průmysl-horní-banner

Historicky se používaly místní a regionální standardy k identifikaci nebezpečných vlastností chemikálií, označované jako klasifikace. Různé způsoby identifikace vlastností chemikálii a souvisejících rizik uživatelům prostřednictvím štítků a bezpečnostních listů (MSDS) byly matoucí. 


Tyto nekonzistence skončily v roce 2008 u čistých chemikálií a v roce 2015 v případě směsí a sloučenin. Národní regulační úřady si vynutily nové směrnice Spojených národů pro implementaci globálně harmonizovaného systému (GHS) pro klasifikaci a označení chemických látek. 


Pro splnění tohoto mandátu byly firmy a organizace nuceny změnit svoje procesy štítkování, protože nový systém GHS vyžadoval výstražné symboly – piktogramy – v červeném kosočtverci. Poprvé bylo povoleno použití štítků vytištěných dvěma barvami. Předtím se štítky tisknuly jen černobíle. Systém GHS rovněž určuje velikost štítku podle objemu nádoby a povolené informace na štítku.  


Tato pravidla mohou být nepraktická kvůli potřebě skladovat předtištěné štítky s různým počtem červených kosočtverců ve více velikostech. Časté požadavky na menší tiskové série přizpůsobených štítků mohou také pro firmy znamenat finanční náklady, pokud nejsou dobře rozvrženy. 

 

Hlavní zadání

  • Štítky v souladu s GHS je potřeba tisknout ve dvou nebo více barvách v množství velikostí, od A8 po A5, s jedním až osmi piktogramy, společně s údaji o rizicích a také ve více jazycích (v závislosti na zacílení)
  • Štítky pro nebezpečné látky přepravované pomocí lodí a letadel musí být rovněž v souladu s předpisy International Air Transport Authority (IATA) a International Maritime Organisation (IMO). Norma BS5609 zajišťuje dodržení specifikací IATA a IMO DG, což znamená, že štítky chemikálií musí být dostatečně robustní, aby zůstaly čitelné po tříměsíčním ponoření do moře a zůstaly odolné vůči otěru, po vystavení slunci, znečištění, externímu počasí a dalším náročným prostředí. Je potřeba nízkonákladové řešení, které umožní správu zásob s jedním plně vyhovujícím materiálem nepotištěných štítků, který nevyžaduje investici do drahých specializovaných termálních tiskáren pro tisk štítků.
  • Zvažujte nejen systém pro tisk, ale také média používaná pro tvorbu plně vyhovujících chemických štítků.

Jak může společnost OKI pomoci vaší firmě

Kompletní dodržení právních předpisů

Soulad se systémem GHS

Štítky vyhovující podmínkám GHS lze tisknout na tiskárnách schválených podle normy OKI BS5609, čímž je zajištěna odolnost vůči nejnáročnějšímu prostředí včetně dlouhodobého ponoření do moře (alespoň tři měsíce) nebo zrychlenému opotřebení následkem obrušování pískem.


Společnost OKI nabízí řadu vysoce výkonných barevných tiskáren, které zvládají tisk všech druhů štítků k označení nebezpečných chemikálií, čímž se eliminuje potřeba pořizovat nákladné speciální termální tiskárny pro tisk štítků. Všechny tiskárny OKI kompatibilní s normou BS5609 byly nezávisle vyhodnoceny organizací Print Industry Research Association (PIRA) jako vyhovující Části 3 BS5609 v kombinaci se schválenými médii Avery.


Kompletní bezstarostnost vám zajistí bezplatná prodloužená tříletá záruka, kterou společnost OKI poskytuje bez dalších poplatků – stačí produkt do 30 dnů od zakoupení zaregistrovat. 

Tisk na vyžádání

Tisk na vyžádání

Firmy a organizace, které implementují GHS, potřebují tisknout krátké série vyhovujících přizpůsobených štítků, čímž se redukují náklady a zjednodušuje správa zásob.

   

Řada tiskáren OKI kompatibilních s BS5609 (část 3) nabízí flexibilitu pro tisk v libovolné velikosti od A7 po SRA3 v plných barvách, což poskytuje další příležitosti pro přizpůsobení značce. Firmy mohou tisknout s důvěrou, že splňují všechny předpisy GHS. 

Komplexní řešení

Komplexní řešení

Přestože firmy potřebují zvážit své tiskové procesy a ujistit se, že mají správné nástroje, tisk štítků pro nebezpečné chemikálie by neměl vyžadovat použití samostatné specializované tiskárny.  


Barevné tiskárny OKI kompatibilní s normou BS5609 poskytují plně akreditované řešení pro tisk vyhovujících štítků a rovněž zvládají každodenní kancelářský tisk včetně tisku bezpečnostních listů. Firmy již nepotřebují více zařízení pro uspokojení požadavků všech oddělení. Tiskárny OKI představují vysoce úsporné komplexní řešení pro tisk štítků.

Soulad se zákony a kontinuita

Soulad se zákony a kontinuita

Vybrané barevné tiskárny OKI řady C6/C7 v kombinaci se společností OKI schválenými médii na štítky poskytují spolehlivé plně garantované řešení pro tisk štítků na chemikálie. Kromě spolehlivého provozu bez uvíznutí používání štítků schválených společností OKI garantuje soulad a kontinuitu pro všechny následné uživatele.

Stručný přehled výhod

  • Mějte inventář pod kontrolou s úsporným jednotným tiskovým řešením, které poskytuje flexibilitu pro každodenní kancelářský tisk a eliminuje nutnost používat specializovanou nákladnou termální tiskárnu pro tisk štítků.
  • Kompletní soulad s předpisy GHS, International Air Transport Authority a International Maritime Organisation DG pro štítkování a přepravu nebezpečných chemikálií
  • Štítky, které splňují požadavky na odolnost dle standardů BS5609 (část 3) a Dangerous Goods (DG)
  • Spolehlivé a plně garantované řešení

Žádost o konzultaci

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete domluvit schůzku s některým z našich odborníků, neváhejte a kontaktujte nás.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram