Dohoda o podmínkách použití


OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park, Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel:  +420 224 890 158
Registrační číslo zřizovatele: 02203086
DIČ: CZ684297291
 
OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric.
 
Tuto webovou stránku (celý webový server včetně domény pro www.okicom/printing – dále jen „tato webová stránka“) vytvořila a spravuje společnost Oki Electric Industry Co., Ltd (v dalším textu je označována jako „OKI“) nebo její pobočky / přidružené společnosti.
 
Přečtěte si následující podmínky a používejte tuto webovou stránku pouze tehdy, souhlasíte-li s nimi. Podmínky podléhají změnám a je třeba, abyste si přečetli nejnovější informace.
 
Uvědomte si, že tato webová stránka je propojena s webovou stránkou vytvořenou a spravovanou našimi jednotlivými obchodními jednotkami nebo pobočkami / přidruženými společnostmi. Pro použití těchto webových stránek může být nutný váš souhlas s podmínkami používání, které jsou na nich také uvedeny.

Rozsah stránek

Tyto stránky jsou určeny pro naše stávající a budoucí zákazníky a dodavatele a uživatele našich produktů a služeb v regionu Evropy, Blízkého východu a Afriky.  
 
Používání stránek podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti OKI ve vaší zemi, kterou prosím potvrďte na webových stránkách vaší místní společnosti OKI prostřednictvím přepínače zemí. Pokud se nenacházíte v Evropě, podívejte se na odkazy, které jsou k dispozici prostřednictvím stránek naší globální centrály zde.

Podrobnosti o účtu

Pokud se rozhodnete získat nebo je vám přiřazen identifikační kód a heslo nebo jakýkoli jiný údaj související s našimi bezpečnostními postupy, musíte tyto informace považovat za důvěrné. Pokud se domníváte, že bezpečnost těchto informací byla narušena, neváhejte nám zaslat e-mail na adresu: DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

Stav informací a odmítnutí odpovědnosti

Usilujeme o aktuálnost informací na těchto stránkách, ale nemusí být vždy zcela přesné nebo aktuální. Zejména nemusí být některé produkty nebo služby k dispozici ve vaší zemi. Pro potvrzení stavu jakýchkoli konkrétních informací kontaktujte prosím místní pobočku.
 
Všechny informace o produktech zde musí být považovány pouze za předběžné a mohou být kdykoliv změněny. Před odesláním objednávky byste si je vždy měli nechat potvrdit. Žádná informace na těchto stránkách nesmí být považována za nabídku, prohlášení nebo záruku nebo za součást jakékoliv smlouvy.
 
Společnost OKI nezaručuje, že funkce obsažené v materiálech na těchto stránkách budou nerušené nebo bezchybné, že chyby budou opraveny nebo že tyto stránky nebo server, který tyto stránky zpřístupňuje, neobsahuje viry nebo chyby.
 
Společnost OKI nebude odpovědná za jakékoliv škody, mimo jiné včetně nepřímé nebo následné škody, ztráty zisku nebo jakékoli škody vyplývající z nebo v souvislosti s používáním nebo ztrátou možnosti používat tyto stránky, s výjimkou odpovědnosti, kterou nelze ze zákona vyloučit nebo omezit.

Použití souborů cookie

Vysvětlení nastavení souborů cookie, způsobu používání souborů cookie a změna vlastních nastavení souborů cookie se nacházejí v zásadách o souborech cookie

Stahovaný software

Společnost OKI nebo její poskytovatelé licencí vlastní autorská práva k veškerému softwaru, který je k dispozici ke stažení z těchto stránek. Nesmíte software používat, pokud nebudete souhlasit s podmínkami licenční smlouvy, která se na něj vztahuje a která se zobrazí jako součást instalačního postupu. Software může být poškozen při přenosu a použití jakéhokoli takového softwaru je na vlastní nebezpečí.

Autorská práva na texty a obrázky

Autorská práva k veškerému textu a obrázkům na těchto stránkách patří společnosti OKI nebo jejímu poskytovateli licencí. Můžete si je prohlédnout, stáhnout a vytisknout pro vlastní potřebu a pro šíření pouze v rámci vaší organizace, ale bez výslovného písemného souhlasu společnosti OKI je nesmíte upravovat, dále je používat ani je kopírovat jiným osobám nebo je jakkoli komerčně využívat.

Ochranné známky a výrobky uvedené v souvislosti s produkty třetích stran

„OKI“, logo OKI, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE a MICROLINE jsou registrované ochranné známky společnosti OKI Electric Company Limited a jsou používány na základě licence společnosti OKI a jejích dceřiných a přidružených společností.
 
Následují ochranné známky nebo registrované ochranné známky patřící třetím osobám:
„Microsoft“ a „Windows“ (a vydání a verze Windows, například Windows 95, 98, 2000, NT, XP atd.: Microsoft Corporation). iPad, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. Google Cloud Print a logo Google Cloud Print jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
 
Tyto a jakékoli další ochranné známky třetích stran se na této stránce používají pouze jako odkaz na majitele ochranné známky nebo jeho produkty. Jejich použití nemá vyjadřovat žádné spojení mezi společností OKI nebo jejími výrobky a majitelem ochranné známky nebo některým z jeho produktů, ani žádné schválení výrobků společnosti OKI ze strany majitele ochranné známky.
 
Pokud je na těchto stránkách uvedeno, že je některý produkt společnosti OKI určen k použití nebo kompatibilní s jakýmkoli produktem třetí strany, tento popis nemá v úmyslu naznačovat, že byl produkt OKI třetí stranou jakkoli odsouhlasen nebo schválen.

Odkazy

Na tyto stránky můžete odkazovat pouze v případě, že váš odkaz otevírá povolenou stránku na webových stránkách společnosti OKI v novém a nezávislém okně, aniž by se zároveň s našimi stránkami zobrazoval jakýkoli rámec, postranní panel, plovoucí okno nebo jiný text nebo obrázek, který nebyl vytvořen společností OKI. Jakýkoli odkaz v rozporu s tímto ustanovením porušuje autorská práva na těchto stránkách.
 
Některé z odkazů, které vám byly poskytnuty na těchto stránkách, vás zavedou na stránky provozované třetími stranami, nad nimiž společnost OKI nemá kontrolu. Společnost OKI nebude odpovědná za nic, co tam najdete nebo co se tam stane. Abyste mohli využívat stránky třetích stran, možná budete muset přijmout smluvní podmínky provozovatele stránek, přičemž ty nemusí být přístupné ze stránky, na kterou jste se dostali. Vaše užívání těchto stránek však podléhá vašemu souhlasu se všemi podmínkami uloženými provozovatelem.

Platné právní předpisy

Tyto podmínky používání se řídí anglickým právem a výlučnou příslušnost k jakýmkoli sporům vyplývajícím z jejich výkladu nebo vašeho používání těchto stránek mají soudy Anglie a Walesu.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram