Podmínky použití

SPOLEČNOST OKI EUROPE LIMITED VÁM POSKYTUJE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY JAKO SLUŽBU. POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A INFORMACÍ NA NICH OBSAŽENÝCH ZNAMENÁ, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ UVEDENÝMI NA TÉTO STRÁNCE.


Tyto webové stránky jsou vytvářeny, vlastněny, provozovány a spravovány společností OKI Europe Limited a jejími přidruženými společnostmi nebo jejich jménem („my“ nebo „naše“ nebo „nás“). Naší registrovanou adresou je Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HL, Velká Británie. Jsme registrováni v Anglii a Walesu pod číslem společnosti 02203086. Naše DIČ je 481011975. Jsme soukromá společnost s ručením omezeným a součást skupiny společností Oki Electric Industry Co., Ltd. 
 
Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle +44 (0) 20 8219 2190.
 
Používáním našich webových stránek potvrzujete, že tyto podmínky používání přijímáte a že s nimi souhlasíte. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak naše webové stránky nesmíte používat. V těchto podmínkách použití můžeme kdykoli změnit, přidat nebo odstranit některý z odstavců.  
 
Tyto podmínky použití byly naposledy aktualizovány dne 21. listopadu 2022. 

Autorská práva

Autorská práva na veškeré texty a obrázky uvedené na těchto webových stránkách („Obsah“) patří nám nebo našim licenčním partnerům. Obsah si můžete prohlížet, stáhnout a vytisknout pro vlastní potřeby a v rámci vlastní organizace, nesmíte jej však upravovat nebo jej využívat jiným způsobem, kopírovat pro libovolnou jinou osobu, ani využívat komerčním způsobem bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Ochranné známky

"OKI", logo OKI, MICROLINE, PLAVI a COLOR PAINTER jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti OKI Electric Industry Co., Ltd. a jsou používány pod licencí nás a našich dceřiných společností a přidružených společností.
 
Apple, logo Apple, AirPrint, logo AirPrint, App Store, AppleTalk, Bonjour, EtherTalk, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac, Macintosh, macOS, OS X, Safari a TrueType jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích a regionech.
 
IOS je registrovaná ochranná známka nebo obchodní značka společnosti Cisco v USA a v dalších zemích a je používána na základě licence.
 
Microsoft, Excel, Internet Explorer, Microsoft Edge, PowerPoint, Windows, Windows Server, Windows Vista a Windows XP jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky skupiny společnosti Microsoft.
 
Google, Google Play, logo Google Play, Google Chrome, Google Cloud Print, logo Google Cloud Print, Chromebooks, Chrome OS, Android, YouTube, logo YouTube a Gmail jsou ochranné známky společnosti Google LLC.
 
Adobe, Acrobat, logo Acrobatu, Acrobat Reader, Illustrator, InDesign, PostScript, logo PostScriptu a Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Inc. ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.
 
QR kód je registrovanou ochrannou známkou nebo obchodní značkou společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v dalších zemích.
 
ARM, Arm a Cortex jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Arm Limited (nebo jejích dceřiných společností) v USA a/nebo jinde. Linux je registrovaná ochranná známka nebo obchodní značka Linuse Torvaldse v USA a dalších zemích.
 
Wi-Fi, Wi-Fi CERTIFIED, logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Set up, logo Wi-Fi Protected Set up, WPA a WPA2 jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky Wi-Fi Alliance v USA a v dalších zemích.
 
ABBYY a FineReader jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti ABBYY.
 
SAP je registrovaná ochranná známka nebo obchodní značka společnosti SAP SE nebo jejích přidružených společností v Německu a v dalších zemích.
 
ENERGY STAR a značka ENERGY STAR jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky vlastněné americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí.
 
FeliCa je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Sony Group Corporation nebo jejích přidružených společností.
 
IPP Everywhere™ a logo IPP Everywhere jsou ochranné známky skupiny Printer Working Group.
 
EFI, EFI Fiery, Fiery a logo Fiery jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Electronics For Imaging, Inc. a/nebo jejích zcela vlastněných dceřiných společností v USA a/nebo určitých dalších zemích.
 
TWITTER a logo Twitter Bird jsou ochranné známky společnosti Twitter Inc. nebo jejích přidružených společností.
 
Facebook, logo Facebooku, Instagram a logo Instagramu jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Meta Platforms, Inc.
 
LinkedIn, logo LinkedIn, logo IN jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti LinkedIn Corporation a jejích přidružených společností v USA a/nebo v jiných zemích.
 
YouTube, logo YouTube a ikona přehrávání YouTube jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti GOOGLE LLC.
 
Všechny obchodní názvy, loga a názvy produktů jiných společností, které jsou uvedeny na našich webových stránkách, jsou obchodní názvy nebo ochranné známky těchto příslušných společností. Jejich použití není míněno jako jakékoli spojení mezi námi a našimi produkty a vlastníkem ochranné známky nebo jakýmikoli jeho produkty ani jako podpora našich produktů od vlastníka ochranné známky. 
 
Pokud na této webové stránce popisujeme některý z našich produktů jako produkt určený k použití nebo kompatibilní s některým produktem třetí strany, neznamená to, že byly naše produkty touto třetí stranou podporovány nebo schváleny.

Zákaz vyhledávání textů nebo dat (text mining a data mining) a automatizované stahování dat z webových stránek (web scraping)

V souvislosti s našimi webovými stránkami nebo službami poskytovanými prostřednictvím našich webových stránek nebo v souvislosti s nimi nesmíte provádět, umožňovat, schvalovat nebo povolit vyhledávání textů nebo dat nebo automatizované stahování dat (text mining, data mining nebo web scraping). Zahrnuje to případy, kdy je použit (nebo je jeho použití povoleno, schváleno, příp. je o něj učiněn pokus):
  • Jakýkoli „robot“, „bot“, „spider“, „scraper“ nebo jiné automatizované zařízení, program, nástroj, algoritmus, kód, proces nebo metodika k zobrazení, získání, zkopírování, sledování nebo opětovnému publikování jakékoli části webové stránky nebo jakýchkoli dat, obsahu, informací nebo služeb, k nimž byl tímto způsobem získán přístup.
  • Jakákoli automatizovaná technika analýzy zaměřená na analýzu textu a dat v digitální podobě za účelem generování informací, které zahrnují mimo jiné vzory, trendy a korelace.
Ustanovení v tomto odstavci by měla být v tomto ohledu považována za výslovné vyhrazení našich práv, a to i pro účely čl. 4 odst. 3 směrnice o digitálních autorských právech ((EU) 2019/790).
 
Tato doložka nebude platit, pouze pokud nebudeme schopni vyloučit nebo omezit vyhledávání textů nebo dat (text mining nebo data mining) nebo automatizované stahování dat z webových stránek (web scraping) smlouvou podle právních předpisů, které se na nás vztahují.

Nejsme zodpovědní za viry a nesmíte je zavést

Nezaručujeme, že naše webové stránky budou bezpečné a nebudou obsahovat chyby nebo viry.
 
Za konfiguraci vaší informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup na naše webové stránky jste zodpovědní vy sami. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software.
 
Naše webové stránky nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koní, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je škodlivý nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim webovým stránkám, serveru, na kterém jsou naše webové stránky uloženy, ani k serveru, počítači nebo databázi s připojením k našim webovým stránkám. Nesmíte útočit na naše webové stránky prostřednictvím útoku odmítnutí služby DoS nebo DDoS (Denial of Service nebo Distributed Denial of Service). Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle Zákona o zneužití počítače z roku 1990. Jakékoli takové porušení nahlásíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat odhalením vaší totožnosti. V případě takovéhoto porušení bude vaše právo používat naše webové stránky okamžitě zrušeno.

Zřeknutí se odpovědnosti

Přestože se snažíme, abychom na našich webových stránkách uváděli přesné a aktuální informace, neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení jakéhokoli druhu, vyjádřené ani předpokládané, pokud jde o jejich přesnost nebo vhodnost (včetně záruk nebo prohlášení, že jakékoli konkrétní informace odpovídají vašemu účelu nebo že informace neobsahují chyby nebo počítačové viry).  
 
Za chyby nebo nepřesnosti v informacích na našich webových stránkách neneseme žádnou odpovědnost.  V žádném případě neneseme odpovědnost za jakékoli porušení, ztrátu nebo škody jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně problémů s počítačem, ztráty dat, ztráty zisku, ztráty obchodních příležitostí, přerušení podnikání nebo za nepřímé, zvláštní, náhodné, represivní, příkladné nebo následné škody jakéhokoli druhu, které vyplývají z vašeho použití informací na našich webových stránkách, vašeho použití informací získaných z webových stránek odkazovaných na našich webových stránkách, nebo za neschopnost používat naše webové stránky nebo jiné webové stránky odkazované na našich webových stránkách.  Upozorňujeme, že informace na našich webových stránkách mohou být bez předchozího upozornění změněny nebo vymazány.
 
Tato doložka nebude platit, pouze pokud nebudeme schopni vyloučit nebo omezit naši odpovědnost, pokud by to bylo nezákonné.

Odkazy na jiné webové stránky

Pokud naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky a zdroje poskytnuté třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Tyto odkazy by neměly být vykládány jako schválení těchto odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat.  Nad obsahem těchto webových stránek nebo zdrojů nemáme žádnou kontrolu.
 
Na vašich webových stránkách nesmíte uvést odkaz na naše webové stránky bez našeho předchozího písemného souhlasu.

Používání souborů cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Informace o souborech cookie na našich webových stránkách jsou uvedeny v našich zásadách používání souborů cookie (https://www.oki.com/cz/printing/cookie-policy/index.html). Tyto soubory cookie nemusíte přijímat. Pokud soubory cookie nepřijmete, naše webové stránky však nemusí fungovat správně.

Oddělitelnost

Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek použití shledáno nezákonným, neplatným nebo jinak nevymahatelným, platnost zbývajících částí nebo ustanovení nebude ovlivněna a zůstane v plné platnosti a účinnosti.

Rozhodné právo

Tyto podmínky použití a jakékoli záležitosti, které z těchto podmínek vyplývají nebo s nimi souvisejí, se řídí a vykládají v souladu s anglickým právem. Anglické soudy mají výlučnou příslušnost pro jakýkoli nárok nebo záležitost vyplývající z těchto podmínek použití nebo v souvislosti s nimi.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram