Dohoda o podmínkách použití


OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park, Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel:  +420 224 890 158
Registrační číslo zřizovatele: 02203086
DIČ: CZ684297291
 
OKI EUROPE (Czechia, Slovakia & Hungary) je obchodní název pro OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, se sídlem na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, odštěpný závod OKI EUROPE LIMITED, společnosti registrované v Anglii pod číslem společnosti 02203086, jejíž sídlo je na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, UK. OKI EUROPE LTD je součástí skupiny společností Oki Electric.
 
Tuto webovou stránku (celý webový server včetně domény pro www.okicom/printing – dále jen „tato webová stránka“) vytvořila a spravuje společnost OKI Data Corporation (v dalším textu je označována jako „OKI Data“) nebo její pobočky / přidružené společnosti.
 
Přečtěte si následující podmínky a používejte tuto webovou stránku pouze tehdy, souhlasíte-li s nimi. Podmínky podléhají změnám a je třeba, abyste si přečetli nejnovější informace.
 
Uvědomte si, že tato webová stránka je propojena s webovou stránkou vytvořenou a spravovanou našimi jednotlivými obchodními jednotkami nebo pobočkami / přidruženými společnostmi. Pro použití těchto webových stránek může být nutný váš souhlas s podmínkami používání, které jsou na nich také uvedeny.

AUTORSKÉ PRÁVO

Vlastnictví autorského práva

Pokud není uvedeno jinak, obsah těchto webových stránek (jako je dokumentace, materiály, dokumenty, software, snímky a zvuk) náleží společnosti OKI Data nebo jejím pobočkám / přidruženým společnostem.

Omezené oprávnění pro replikace

Obsah na tomto webu lze replikovat pouze pro nekomerční účely. Pokud se však na příslušný obsah vztahuje samostatné prohlášení o autorském právu společnosti OKI Data nebo jejích poboček / přidružených společností, je nutné na kopii toto prohlášení o autorském právu uvést.

Omezení použití

Použití obsahu podléhajícího autorskému právu uvedeného na této webové stránce, ať už částečné nebo úplné, jinak, než je uvedeno výše, k jakýmkoli komerčním účelům, včetně replikace, překladu, veřejného vysílání a konverze pro přenos, je zakázáno. Pro jednotlivý obsah platí případné samostatné podmínky použití.
 
Není-li uvedeno jinak v podmínkách použití, pak tato webová stránka neuděluje autorské právo, patentové právo, právo ochranné známky ani jiné právo založené na právech duševního vlastnictví patřících společnosti OKI Data, jejím pobočkám / přidruženým společnostem nebo jakýmkoli třetím stranám.

Odmítnutí odpovědnosti

Společnost OKI Data ani její pobočky nebo přidružené společnosti nezaručují přesnost či použitelnost obsahu na této webové stránce. Společnost OKI Data ani její pobočky či přidružené společnosti nezodpovídají za jakékoli nepřesnosti obsahu, dat nebo informací na tomto webu. Upozorňujeme také, že obsah, data a informace na tomto webu mohu být měněny nebo odstraněny bez předchozího upozornění.

Právo ochranné známky

Práva k obchodním názvům, ochranným známkám, logům a ostatním značkám použitým na této webové stránce vlastní společnost Oki Electric Industry Co., Ltd. a její pobočky / přidružené společnosti nebo třetí strany a jsou chráněna obchodním právem, zákonem o obchodních společnostech, zákonem o ochranných známkách, zákonem na ochranu proti nekalé soutěži a dalšími zákony upravujícími práva duševního vlastnictví. Je zakázáno autorizované použití výše uvedených práv bez předchozího souhlasu vlastníka.

Propojení

Když odkazujete na tuto webovou stránku, přečtěte si následující opatření a přijměte podmínky použití.

Bezpečnostní opatření
 
1. Zadejte adresu URL globální počáteční stránky (http://www.oki.com/printing) jako cílové umístění odkazu. 
    Obraťte se na nás prostřednictvím Dotazu týkajícího se propojení, chcete-li odkázat na jakoukoli jinou stránku.
2. Společnost OKI Data není zodpovědná za jakékoli poškození či nárok na odškodnění jakékoli třetí strany
    v souvislosti s propojením na tuto webovou stránku z vaší webové stránky.
3. Propojení z následující stránky je přísně zakázáno.
     Stránky, které hanobí společnost OKI Data nebo její pověst, její pobočky / přidružené společnosti nebo 
      jakoukoli třetí stranu včetně produktů nebo služeb, které poskytuje.
     Stránky obsahující (potenciálně) nezákonnou činnost nebo informace o ní.
     Stránky, které zobrazují (případné) obscénnosti či společensky neetické informace.
4. Vyhrazujeme si právo omezit framing (vložení rámce s obsahem cizí stránky na stránku vlastní) této stránky; zobrazte odkaz v samostatném okně, aby bylo     jasně patrné, že obsah je náš. 
      že obsah je náš.

Propojení přes text s názvem společnosti

Jasně vyznačte, že tento odkaz je k této webové stránce, a to za použití jednoho z následujících textů: „OKI“, „OKI Data Corporation“ nebo „Oki Electric Industry“ („OKI“ nebo zjednodušené čínské znaky „沖電気“ „沖データ“nebo „沖電気工業株式会社“ pro čínskou verzi).

Propojení přes obrázek

Není -li uvedeno jinak v samostatné smlouvě, je zakázáno používat naše logo, „OKI“ a jiné vzory v majetku společnosti OKI jako obrázek označující odkaz.

Další bezpečnostní opatření

Upozorňujeme, že obsah a adresy URL na tomto webu se mohou změnit nebo mohou být odstraněny bez předchozího upozornění.
Uvědomte si také, že podmínky zde stanovené podléhají také změnám bez předchozího upozornění a ke dni takové změny začínají platit podmínky nové.
Dotazy týkající se propojení
 
Chcete-li získat informace o propojování, kontaktujte nás vyplněním Dotazů týkajících se propojení. Budeme vás na oplátku kontaktovat pro další podrobnosti.

Kontakt

Potřebujete-li další informace o tomto webu, kontaktujte nás prostřednictvím Dotazů týkajících se propojení.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.