NOVINKY O SPOTŘEBNÍM MATERIÁLU

Originální spotřební materiál od společnosti OKI: Jak zachovat opatrnost ohledně padělků

Společnost OKI zavádí nový štítek s hologramem pro balení svého originálního spotřebního materiálu


Jak zachovat opatrnost ohledně padělků

Padělaný spotřební materiál může být nebezpečný a představuje porušení práv k duševnímu vlastnictví. 
 
Je často vydáván za originální spotřební materiál, navíc může ohrozit zdraví a bezpečnost osob, pracovní prostředí a investici do tiskových zařízení. 
 
Na rozdíl od spotřebního materiálu, který produkuje výrobce OEM (Original Equipment Manufacturer), jsou mnohé padělané produkty vyráběny za špatných podmínek a s využitím výtěžků z prodeje spojeného s organizovaným zločinem a terorizmem.
 
Je nezákonné vědomě prodávat, přechovávat, používat nebo distribuovat padělaný spotřební materiál zařízení pro zpracování obrazu.  

Společnost OKI vybavuje balení originálního spotřebního materiálu štítky s hologramem, aby ochránila své zákazníky. 


Štítek je opatřen mnoha důležitými bezpečnostními prvky, které jsou navrženy tak, aby nebyly dosažitelné pro padělatele a také poskytly jednoduchý proces ověření pravosti spotřebního materiálu.

Nový štítek s hologramem
4 prvky nového hologramu a hologram otočený o 90 stupňů

* Obr. 1. Natáčením hologramu pod různými úhly se objeví čtyři samostatné prvky.

* Obr. 2. Otáčením obalu produktu a hologramu v rozsahu 90 ° se bude barva pozadí vodorovného proužku střídavě měnit mezi pozitivní a negativní.

Z důvodu vyvarování se zakoupení padělaného zboží vždy nakupujte originální spotřební materiál od společnosti OKI u autorizovaného distributora produktů OKI. 


Pokud máte jakékoliv pochybnosti ohledně integrity spotřebního materiálu, který jste zakoupili, ověřte jeho pravost zadáním jedinečného bezpečnostního kódu zobrazeného na hologramu:

Další informace o originálním spotřebním materiálu od společnosti OKI získáte od místního obchodního zastoupení společnosti OKI.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube

©1995-2017 Oki Europe Ltd.