Řešení společnosti OKI pro nízkonákladový produkční tisk


Odvětví grafické komunikace se neustále vyvíjí, a to s méně, zato ale sofistikovanějšími hráči, kteří se snaží vypořádat s měnícími se očekáváními trhu. 


Hnací silou tohoto posunu je rostoucí poptávka po menších tiskových objemech, proměnném obsahu a vysoké kvalitě výstupu. 


Současně zákazníci chtějí rychlé výsledky za konkurenceschopné ceny. 


Ke zvýšení marží a flexibility grafické odvětví potřebuje najít nové cesty pro snížení výrobních nákladů, zefektivnění procesů a vytváření aplikací s vysokou hodnotou. 

Hlavní zadání

  • Firmy plýtvají cennými finančními prostředky za drahé tradiční metody tisku. Poskytovatelé tiskových služeb často odmítají potenciální příjmy, protože nízkonákladový tisk nevytváří dostatečný zisk, a specializované tiskové procesy tak musí být často zajišťovány externě, např. individuálně přizpůsobené návrhy využívající tmavá nebo průsvitná média či média pro přenos.
  • Marketingová oddělení a komunikační agentury hledají poskytovatele služeb, kteří zvládnou tisk proměnných dat (VDP), aby jim pomohli co nejvíce využít příležitosti vložením dat zákazníků za účelem zlepšení komunikace se zákazníky a maximalizace návratnosti investic do marketingu (ROMI).
  • Návrháři a kreativní týmy poskytují fantastické a velmi působivé návrhy, ale konečný výsledek postrádá dopad. Stávající tiskárny se u kreativních ověřovacích vzorků nepřiblíží reprodukci barev ani kvalitě konečného návrhu, což zpožďuje dokončení a vytváří z předtiskové kontroly náročný úkol.
  • Firmy často vyžadují tisk obálek pro zásilkové nebo individuálně přizpůsobené marketingové kampaně, avšak výnosný nízkonákladový tisk je ve stávajících komerčních tiskových prostředích často obtížné zvládnout.

Jak může společnost OKI pomoci vaší firmě

Zajištění ziskovosti u nízkonákladového digitálního produkčního tisku

Grafická řešení společnosti OKI jsou ideální pro malé i velké poskytovatele tiskových služeb a dokonalá pro nákladově efektivní maloobjemový digitální tisk vysoce kvalitních profesionálních aplikací, které lze dotisknout na vyžádání.

 

Od letáků, brožur, prospektů a informačních bulletinů, po technické návody a výroční zprávy, jsou tisk různých verzí, zkušební tisk před produkcí a dotisk po produkci nákladově efektivní a odstraňují nezbytnost tisknout velké objemy, čímž se zabrání plýtvání. 

Zlepšení komunikace se zákazníky a zvýšení marží pomocí tisku proměnných dat

Reklamní zásilky představují základní spojení mezi značkou a zákazníkem. 


Pokročilá tisková řešení společnosti OKI umožňují organizacím zvýšit rychlosti odezvy a maximalizovat návratnost investic do marketingu (ROMI).  


Převeďte obecnou marketingovou komunikaci na materiály přizpůsobené konkrétním regionům, místům a jednotlivým zákazníkům.


Zlepšete vytváření vazby se zákazníky a změňte potenciální klienty v zákazníky kombinací tisku proměnných dat a digitálního barevného tisku pro zprávy, kupóny a poukazy na slevy přizpůsobené na míru na základě potřeb zákazníků.

Produkce vysoce kvalitních kreativních kontrolních výtisků a realistických ověřovacích vzorků návrhů

Vysoce kvalitní ověřovací vzorky a výtisky pro kontrolu obsahu umožňují organizacím před skutečným tiskem požadovaného nákladu přesně předpovědět, jak bude konečný tištěný dokument nebo produkt vypadat. 


Pomocí grafických řešení společnosti OKI mohou návrháři, agentury a oddělení předtiskové přípravy poskytnout zákazníkům kreativní barevné kontrolní výtisky, realistické ověřovací vzorky a další vizuální položky. 


Naše flexibilní a inovativní technologie bílého a čirého toneru tiskne na širokou řadu médií o gramáži až 360 g/m², od kontrolních výtisků stránek po prototypy obalů a výtisky, které přilnou na skle, a poskytuje rychlé výsledky ve výstavní kvalitě za přijatelnou cenu.

Rozšíření podnikání o digitální nízkonákladový tisk obálek a zkrácení doby uvedení na trh

Digitální tisk je ideální pro požadavky nízkonákladového tisku obálek v počtu 5 000 a méně kusů. 


Poskytovatelé tiskových služeb mohou oslovit tento neobsloužený trh tiskem vysoce kvalitních nízkonákladových úloh pomocí digitálních tiskáren za podstatně kratší dobu, než jakou nabízejí tradiční metody. 


Přidejte hodnotu pomocí tisku proměnných dat a poskytněte rozšířené služby, jako je odesílání reklamních zásilek. 


Provádějte neobvyklé a kreativní návrhy a vytvářejte nové zdroje příjmů pomocí pokročilých tiskových technologií společnosti OKI pro tisk na tmavé obálky a další plochá média čirým nebo bílým tonerem.

Stručný přehled výhod

  • Zajištění cenové přijatelnosti nízkonákladového tisku, zachování kontroly nad rozpočtem a ziskovými maržemi, zpřístupnění nových lukrativních toků příjmů
  • Zlepšení komunikace, zvýšení rychlostí odezvy, působení na inteligenci zákazníků a maximalizace návratnosti investic do marketingu pomocí řešení pro vysoce kvalitní tisk a individuálně přizpůsobené komunikace
  • Rychlejší získání schválení od klienta zásluhou vysoce kvalitních profesionálních kontrolních výtisků a ověřovacích vzorků. Posunutí kreativních návrhů na vyšší úroveň a dosažení působivosti pomocí úplného spektra barev CMYK a navíc bílého a čirého lesklého toneru
  • Cenově efektivní nízkonákladový digitální tisk obálek a čerpání z nového neobslouženého trhu. Rozšíření služeb integrací proměnných informací pro zasílání reklamních zásilek a další komunikaci se zákazníky přizpůsobenou na míru

Žádost o konzultaci

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete domluvit schůzku s některým z našich odborníků, neváhejte a kontaktujte nás.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram