Průmyslová řešení

Řešení společnosti OKI pro zdravotnictví


 Zdravotní péče

Zdravotnictví je stále složitější a po poskytovatelích je požadováno, aby poskytovali kvalitní péči, zajišťovali bezpečí pacientů a zdokonalovali procesy v době, kdy jsou rozpočty napnuté. 


Ke splnění těchto náročných úkolů vyžadují zdravotnické organizace, včetně nemocnic, laboratoří a lékáren, integrovaná řešení zaměřená na pacienty, která zdokonalí firemní procesy a vypořádají se s klíčovými výzvami.

Hlavní zadání

  • Rozhodujícími zájmy jsou zachování zabezpečených systémů a uchování důvěrnosti dat pacientů. Zásadním požadavkem je zachovat utajení citlivých informací.
  • Procesy zpracování papírových receptů v lékárnách odčerpávají čas, finanční prostředky a zdroje.
  • Lékařská vyšetření jsou zpomalována zdlouhavými administrativními procesy, které prodlužují potřebný čas a navyšují náklady.
  • Ne všechna tisková řešení poskytují dostatečnou kvalitu pro zpracování obrazů ve zdravotnictví a některá mohou blokovat použití zdravotnických přístrojů. Tím negativně ovlivňují schopnost klinických lékařů určit správnou diagnózu a způsobují zpoždění. Řešení IT, která nepodporují spolupráci, mohou mít negativní účinek na poskytování zdravotní péče.

Jak může společnost OKI pomoci vaší firmě

Uchování soukromých zdravotních dat v bezpečí a utajení

Veškeré zdravotnické služby uchovávají ohromné objemy vysoce citlivých osobních dat., takže zabezpečení a zachování utajení dat má pro každého poskytovatele zásadní důležitost. 


Nejnovější multifunkční tiskárny OKI jsou vybaveny integrovaným zabezpečením, které chrání citlivé informace pacientů. 


To zahrnuje funkci šifrovaného zabezpečeného tisku pro chráněný tisk a přístup uživatelů podmíněný ověřením, aby byla zajištěna naprostá důvěrnost dokumentů. 

Zkrácení doby a snížení nákladů v lékárnách

V mnoha zemích probíhá zpracování receptů v lékárnách v papírové formě, takže je pracné. 


Pomocí nejnovějších tiskových řešení od společnosti OKI mohou lékárny skenovat recepty a digitálně odesílat odpovídající informace, včetně čísla sociálního zabezpečení v čárovém kódu, zpět poskytovateli zdravotní péče. Tím zkrátí dobu zpracování a zajistí přesnost.

Uvolnění cenných zdrojů a zajištění přesnosti v procesu vyšetření pacientů

Lékařské vyšetření ve zdravotnických laboratořích je pracný proces.

 

Administrativní zátěž nesou zaměstnanci v recepcích, kteří přebírají identifikační čísla od pacientů, prohledávají příslušné databáze a tisknou odpovídající výsledky. 


Přechod z tiskárny na inteligentní multifunkční tiskárnu OKI přesouvá tyto úkony do čekací zóny a umožňuje pacientům, aby si pomocí vlastního identifikačního čísla vytiskli výsledky sami. Jedná se o alternativní řešení zaměřené na pacienty, které může posílit jejich pozitivní zkušenosti a také ušetřit čas a náklady.  

Zaručení flexibility, integrace a výjimečné kvality tisku pomocí integrovaných řešení DICOM

Lékařská zařízení pro snímání obrazu, jako jsou rentgenové a ultrazvukové přístroje nebo skenery, poskytují klinickým lékařům obrazy v diagnostické kvalitě přímo na obrazovkách počítačů pomocí speciálního protokolu DICOM (Digital Imaging COMmunication).


Poskytovatelé zdravotní péče jsou schopní zkrátit čas, který zabere stanovení diagnózy pacienta, a současně se sníží náklady, protože není potřebné připravovat drahé lékařské snímky na fóliích.


Nicméně případný požadavek na tištěnou kopii představuje výzvu týkající se integrace IT, protože se standardní postscriptové tiskárny musí připojit k tiskovému serveru DICOM, což může zpomalit nebo zcela zablokovat použití lékařských přístrojů.


Společnost OKI řeší tento problém integrací inteligence DICOM do tiskárny, čímž odpadá potřeba dalšího hardwaru a zjednodušuje se podpora prostřednictvím jediného kontaktního místa.


Integrované řešení poskytuje úžasnou kvalitu, která se velmi blíží kvalitě diagnostického obrazu. A zásluhou technologie DMe (DICOM Enhanced) je černobílý tisk rentgenových a ultrazvukových snímků kvalitnější než kdykoliv dříve, navíc s nižšími náklady na vlastnictví.

Stručný přehled výhod

  • Nejnovější software pro zabezpečený tisk od společnosti OKI umožňuje zdravotnickým profesionálům a klinickým lékařům ukládat dokumenty do tiskárny, přistupovat k nim a tisknout je zabezpečeně a vytištěné dokumenty automaticky odstraňovat.
  • Zpracování digitalizovaných receptů šetří čas a finanční prostředky a přispívá k vyšší provozní efektivitě.
  • Přesunutí tiskáren na veřejně přístupná místa pomáhá pacientům, uvolňuje čas vyžadovaný pro administrativu a přináší zvýšení produktivity pro poskytovatele zdravotní péče.
  • Řešení pro zajištění spolupráce oddělení nemocnic umožňuje poskytovatelům vytvářet záznamy pro pacienty bez narušení pracovního postupu oddělení. Tiskárny OKI s integrovaným řešením DICOM podporují přechod od fólií a papíru k PACS.

Žádost o konzultaci

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete domluvit schůzku s některým z našich odborníků, neváhejte a kontaktujte nás.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook

©1995-2020 Oki Europe Ltd.