Průmyslová řešení

Řešení společnosti OKI pro sektor vzdělávání


Horní titulek Vzdělávání

Dnešní školy a univerzity jsou pod tlakem, neboť musí splnit přísné standardy, a současně čelí rozpočtovým omezením. 


Zároveň si učitelé a studenti chtějí osvojit nové technologie, zatímco studie ukazují, že použití barev podporuje učení a zvyšuje zapojení. 


Vzhledem k tomu, že se flexibilita zařízení a možnost připojit se naprosto kdykoliv stávají součástí každodenního života, hrají nákladově efektivní digitální tisk, správa dokumentů a možnost připojení důležitou roli při učení a vytváření vzdělávacích materiálů.

Hlavní zadání

  • Detailní studentské aplikace a pravidelné testování jsou důležité procesy, které ale mohou být časově náročné a finančně nákladné.
  • Pedagogové musí neustále sledovat a účtovat výdaje. Je potřebné připojit flexibilní systémy účtování pro tisk, kopírování a skenování na úrovni studentských účtů.
  • Stále více se očekává, že školy a univerzity budou používat nejnovější inovativní technologie, včetně cloudových a mobilních řešení nové generace, zatímco studenti a učitelé podobně očekávají, že budou moci v areálech škol používat svá vlastní zařízení.
  • Školy mají tendenci přehlížet tiskárny a tisk, když přemýšlejí o snížení emisí uhlíku, takže zmeškají příležitosti ke snížení spotřeby elektrické energie a úspoře finančních prostředků.

Jak může společnost OKI pomoci vaší firmě

Efektivní tisk, klasifikace, posuzování a správa dokumentů pro zápis a vyhodnocení

Pravidelné testy se zaměřují na učení a vyhodnocují znalosti studentů, ale jsou časově náročné a mohou vyžadovat nákladné předtištěné formuláře.


Software pro klasifikaci vzdělání určený pro multifunkční tiskárny lze snadno konfigurovat a je ideální pro procesy přijímacího řízení, hodnocení a zápis nových studentů. Zjednodušuje tisk, skenování a individuální klasifikaci testů, čímž šetří čas a finanční prostředky, a také vytváří podrobnější vyhodnocení výkonu studentů.  

Udržení kontroly nad výdaji katedry

Vzhledem k napnutým rozpočtům vzdělávacích institucí musí zaměstnanci sledovat a účtovat výdaje na úrovni katedry. 


To může znamenat omezení uživatelských práv a zavedení množstevních omezení prostřednictvím systému správy výstupů. Na univerzitách omezuje tiskové objemy studentů dávkový systém podle dostupných kreditů. 


Panely inteligentních multifunkčních tiskáren slouží také jako rozhraní pro kontrolu tiskových front a sledování kvót uživatelů, čtečky karet mohou sloužit jako ověřovací zařízení, zatímco tiskárny mohou být opatřeny štítky s kódy QR, které lze číst pomocí smartphonů.

Spojení výkonu se špičkovou technologií

U studentů lze na školách a univerzitách pozorovat trend BYOD („přineste si vlastní zařízení“), kdy používají své vlastní notebooky, tablety a smartphony pro přístup k dokumentům a informacím. Tím se snižují náklady na IT a zvyšuje zapojení uživatelů. 


Zařízení OKI podporující službu Google Cloud Print a technologii AirPrint umožňují tisknout na cestách.

 

Přístup, kdy učitel nebo profesor ukládá dokumenty do cloudového úložiště a studenti si je tisknou na vyžádání na inteligentních multifunkčních tiskárnách, může být také nákladově efektivnější než tisk ve více kopiích, neboť snižuje plýtvání a zkracuje zpoždění. 

Udržení nízkých nákladů a zajištění větší udržitelnosti tisku pomocí ekologických iniciativ

Mnohé školy a vysoké školy by mohly dosáhnout úspor přijetím ekologičtějšího přístupu k tisku. 


Energeticky úsporné funkce obsažené v zařízeních OKI zahrnují režim „hlubokého spánku“, který snižuje spotřebu elektrické energie na minimum, a automatické vypínání napájení, které se automaticky aktivuje, pokud není zařízení delší dobu používáno. 


Ke snížení provozních nákladů mohou také přispět použití černobílého a oboustranného tisku jako výchozího nastavení a přechod na řešení správy dokumentů.

Stručný přehled výhod

  • Zvýšení efektivnosti klasifikace testů a přijímacích řízení, snížení nákladů na tisk a externě předtištěné formuláře a získání většího přehledu a dosažení lepšího pochopení výkonu studentů
  • Převzetí kontroly nad náklady na tisk, sledování a vyúčtování výdajů na úrovni katedry
  • Cloudové úložiště a mobilní tisk na vyžádání prostřednictvím zařízení OKI pomáhají poskytovat nákladově efektivní správu dokumentů a umožňují studentům používat vlastní technologická zařízení
  • Kombinace řešení správy dokumentů a tiskových aplikací přívětivých k životnímu prostředí přispívá ke snížení spotřeby energie a dosažení nákladové efektivnosti tisku   

Žádost o konzultaci

Pokud potřebujete další informace nebo si chcete domluvit schůzku s některým z našich odborníků, neváhejte a kontaktujte nás.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram