Řešení

Řešení pro správu tisku a zpracování dokumentů


Odhalte skryté náklady s chytrým řešením Smart Managed Document Solutions

Šetřete čas a peníze se zařízeními OKI optimalizací tisku a pracovního postupu při zpracování dokumentů pomocí přizpůsobené služby, která plní potřeby jakéhokoli typu či velikosti firmy či organizace. 


U procesů souvisejících s tiskem a zpracováním dokumentů existuje často spousta nezodpovězených otázek. Znáte například množství zbytečných výtisků ve vaší organizaci za den, které zbytečně zvyšují náklady? Nebo kolik času strávíte vy nebo vaši zaměstnanci při správě a údržbě tiskového parku v době, kdy byste se mohli věnovat vaší firmě?

 

Tyto nezodpovězené otázky mohou představovat náklady, které jsou často skryté a které firma nebere v potaz.

 

Řešení Smart Managed Document Solutions od společnosti OKI nabízí portfolio služeb podepřených softwarem, technologiemi a nástroji pro zodpovězení těchto otázek a nabízí řešení, které pomůže dosáhnout významných časových a finančních úspor ve vaší firmě.

Take_control_of_your_hidden_costs

Pomocí konzultací a analýz identifikujeme vaše konkrétní firemní potřeby a doporučíme flexibilní řešení pro optimalizaci vašeho tiskového výstupu a zpracování dokumentů. Tím získáte úplný přehled a příležitost snížit náklady a zároveň zlepšit efektivitu pracovních postupů a dosáhnout úspor času a firemních peněz.

Jak řešení Managed Print And Document Solutions funguje? >

* US Environmental Energies National Laboratory, technické oddělení, inteligentní správa tisku – kontrola nákladů a dopadů na životní prostředí ve Spojeném království, OKI, leden 2009 ¹ ALL Associates Group – společnosti s počtem zaměstnanců od 500 do 5 000, napříč všemi typy průmyslových odvětví ² IDC, Snadné a často opomíjené příležitosti pro vedoucí oddělení IT – MPS, duben 2012 ³ IDC, Překlenování mezer v produktivitě pracovníků IT v západní Evropě: Nové výzvy a příležitosti pro IT, září 2012

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram