Řešení pro správu tisku a zpracování dokumentů

Managed Print Services


Jak služba Smart Managed Document Solutions funguje

Společnost OKI využije strukturovaný postup a stanoví pro vaši organizaci optimální pracovní postupy při tisku a zpracování dokumentů. Budeme s vámi dlouhodobě spolupracovat, abychom pomocí analýzy využití tiskáren vyhodnotili vaše potřeby, a doporučíme vám tu správnou službu, která splní vaše konkrétní požadavky a pomůže snížit náklady na tisk.


Společnost OKI vám nejen usnadní správu zařízení a spotřebního materiálu, ale také navrhne správnou kombinaci produktů a jejich umístění s cílem zvýšit produktivitu.


Naše nepřetržitá správa, kontrola a implementace zajišťuje řádnou adaptaci pracovních postupů při zpracovávání dokumentů a klidné a plynulé provedení změn ve vaší organizaci, přičemž současně přinese očekávané úspory nákladů.

Managed_print_services_process

1. Posouzení

Společnost OKI bude sledovat vaše tiskové prostředí, aby ho pochopila, a posoudí vaše stávající i budoucí požadavky a jejich optimalizaci.

2. Doporučení

Společnost OKI doporučí ze své široké řady modelů nejvhodnější řešení pro vaši firmu.

3. Implementace

Při implementaci námi doporučeného řešení budeme postupovat tak, abychom co nejméně narušili vaše podnikání. 

4. Správa

Pomocí nepřetržitého vzdáleného sledování zajistíme, aby se spotřební materiál doručoval podle potřeby, rozpoznáme chyby ještě dříve, než k nim dojde, a bezodkladně zareagujeme s cílem minimalizovat prostoje.

5. Kontrola

Poskytneme podrobná hlášení a statistiky ohledně využití vašich zařízení. S využitím nepřetržité kontroly zlepšíme a zoptimalizujeme vaše tiskové a dokumentové pracovní postupy, abyste napříč svou organizací dosáhli vyšší úrovně efektivity a produktivity.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram