Řešení pro správu tisku a zpracování dokumentů

Smart Managed Document


Smart Managed Document

Usměrnění vašeho pracovního postupu zpracování dokumentů snižuje náklady a zvyšuje efektivitu

Téměř 47 % skrytých nákladů je spojeno se správou dokumentů a pracovním postupem zpracování dokumentů. Se společností OKI je možné tyto náklady snadno zjistit a snížit. Služba Smart Managed Document Services, určená pro větší podniky, rozšiřuje principy služby Managed Print Services na pracovní postup zpracování dokumentů v celé organizaci.


Hlavním úkolem služby Smart Managed Document Services je odstranění pracovně náročné ruční manipulace s dokumenty jejich digitalizací zajišťující rychlejší a jednodušší archivaci, vyhledání a sdílení v rámci organizace prostřednictvím vysoce zabezpečené infrastruktury.


Společnost OKI bude analyzovat stávající správu dokumentů a poskytne řešení, jak optimalizovat a zlepšit účinnost pracovních postupů při zpracování dokumentů.

47_percent_hidden_costs_in_document_management

Kombinace hardwaru a softwaru OKI zajišťuje efektivní získávání, distribuci, správu a výstup dokumentů a celkové zlepšování produktivity vašich zaměstnanců.


Prostřednictvím platformy sXP (smart Extendable Platform) založené na webových službách můžete bez problémů integrovat vaše multifunkční zařízení OKI do vašich podnikových aplikací i řešení třetích stran. Umístěním platformy sXP do samotného středu řízení produktivity vašeho podniku můžete usměrnit intenzivní firemní procesy spojené se správou dokumentů.

Výhody pro váš podnik

Společnost OKI svým holistickým přístupem zlepší všechny dílčí kroky vašich pracovních postupů při zpracování dokumentů na zcela přizpůsobené řešení pro řízení efektivity a vy tak pocítíte skutečný rozdíl v produktivitě vaší firmy, včetně úspor v organizaci jakékoli velikosti.

Jistota se službou Smart Support

Služba Smart Support je integrální součástí služby Smart Managed Document Services, která nabízí kompletní podpůrné služby. Zajišťuje údržbu a kontinuální provoz vašich zařízení na dálku poskytováním spotřebních materiálů v případě potřeby a zjištěním jakýchkoli problémů s údržbou a poruch. Často dříve, než je dokážete vůbec zaregistrovat.


Společnost OKI podporuje svoje zákazníky na každém kroku jejich cesty. Naši vyhrazení obchodní manažeři jsou k dispozici v průběhu celého procesu, kdy zajišťují adekvátní zaškolení zaměstnanců, díky kterému získají jistotu při používání softwaru. Všechna zařízení jsou průběžně monitorována a údržba se provádí buď na dálku, nebo dle potřeby ve firmě.

Optimalizujte svoje tiskové potřeby a řiďte produktivitu způsobem, který šetří vaše peníze

Pomocí strukturovaného postupu společnost OKI stanoví pro vaši organizaci optimální pracovní postupy při zpracování dokumentů. Prověříme a analyzujeme vaše stávající procesy a pracovní postupy v každém oddělení a doporučíme integrované řešení kombinující řadu sofistikovaných tiskáren a softwaru, které bezpečně poskytnou účinný vstup, zpracování a výstup dokumentů.


Naše nepřetržitá správa, kontrola a implementace procesů zajišťuje řádnou adaptaci pracovních postupů při zpracování dokumentů a klidné a plynulé provedení změn ve vaší organizaci.

  ALL Associates Group – společnosti s počtem zaměstnanců od 500 do 5 000, napříč všemi typy průmyslových odvětví

Request_a_consultation_managed_document_new

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram