Řešení pro správu tisku a zpracování dokumentů

Smart Managed Page


Optimalizujte tiskový park a snižte výdaje pomocí chytřejší správy tisku

Smart Managed Page Services je komplexní a flexibilní služba pro malé organizace, která vám umožní převzít kontrolu nad výdaji a poskytne úspory v rámci tiskových funkcí pomocí správy zdrojů a transparentního přehledu o finančních výdajích.
managed_page_overview

Jistota se službou Smart Support

Služba Smart Support je integrální součástí služby Smart Managed Page Services, která nabízí kompletní služby. Pomocí nepřetržitého sledování společnost OKI proaktivně sleduje jakékoli problémy s údržbou a zajišťuje doplňování spotřebních materiálů, když je to zapotřebí. To omezuje nejen prostoje tiskáren, ale také množství peněz vázaných ve spotřebním materiálu i prostor nutný k jeho uskladnění.


Se službou Smart Support jsou spotřební materiály spravovány pomocí našeho automatizovaného monitorovacího systému na celoevropské bázi. Jednoduchost a přehlednost našeho postupu objednávání vám šetří čas a umožňuje zaměřit se na vaši podnikání.

Kliknutím zobrazíte obrázek řešení Smart Support >

Výhody pro váš podnik

Když máte správnou tiskárnu nebo multifunkční tiskárnu s dohodnutým měsíčním plánem pro tisk a údržbu, získáte bezproblémový tisk a klid na práci. Se službou Smart Managed Page Services poskytuje společnost OKI naprosto transparentní finanční přehled, takže nebudete vystaveni nepříjemným překvapením a budete mít pod kontrolou rozpočet a náklady na tisk. 


Už si nebudete muset dělat starosti se spotřebními materiály nebo údržbou tiskárny, společnost OKI se o vše postará.

Jak služba Smart Managed Page Services funguje

Společnost OKI s vámi bude průběžně spolupracovat, aby bylo možné posoudit potřeby na tisk. Provedeme analýzu používání vašich tiskáren a doporučíme správnou tiskárnu a balíček služeb, který splní vaše potřeby a pomůže vám snížit náklady na tisk. Bez ohledu na to, zda půjde o výměnu starých zařízení nebo údržbu těch stávajících, společnost OKI tento proces usnadní pomocí smlouvy založené na konkrétním využití tisku ve vaší firmě.


Společnost OKI poskytne podrobné zprávy o využití tisku a bude monitorovat a posuzovat implementované řešení, aby bylo zajištěno, že stále splňuje potřeby vaší firmy a poskytuje předpokládané úspory nákladů.

Request_a_consultation_managed_page

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram