RIEŠENIE PRE SPRÁVU TLAČE A SPRACOVANIE DOKUMENTOV

Inteligentne riadená tlač


Smart Managed Print Banner

Optimalizácia skupín tlačiarní a zníženie nákladov inteligentnejšie riadenou tlačou

Identifikácia skrytých nákladov môže byť v komplexných organizáciách náročnou úlohou. Inteligentne riadené služby pre tlač je služba optimalizácie a správy tlače, ktorá zlepšuje produktivitu a efektivitu nákladov na pracovisku, pričom zároveň znižuje náklady.


Spoločnosť OKI sa zameriava na zníženie krátkodobých, strednodobých aj dlhodobých nákladov z investičnej aj prevádzkovej perspektívy zvyšovaním efektivity vašich zariadení a redukovaním objemu tlače a vplyvu na životné prostredie.


Vďaka rozsiahlemu portfóliu produktov spoločnosť OKI dokáže spĺňať potreby pracovných skupín rôznej veľkosti inštaláciou toho správneho zariadenia na správnom mieste, čím v konečnom dôsledku dochádza k skracovaniu času venovaného na vyzdvihnutie výtlačkov, redukcii plytvania a zvýšeniu produktivity personálu. Dokážeme poskytnúť tú správnu rovnováhu medzi stolovými tlačiarňami, zariadeniami pre pracovné skupiny a veľkými centralizovanými zariadeniami podľa potrieb vašej organizácie, vďaka čomu eliminujeme negatívne vplyvy na produktivitu.

Nižšie uvedená grafika znázorňuje, koľko času možno vyplytvať a aký to môže mať vplyv na náklady podniku. Prostredníctvom procesu posudzovania, implementácie, správy a vyhodnocovania spoločnosť OKI pomôže vašej organizácii zvýšiť produktivitu personálu a ušetriť náklady prostredníctvom širokej ponuky produktov a odborných znalostí v podobe služby Inteligentne riadené služby pre tlač.

Výhody pre váš biznis

Optimalizácia vášho tlačového vybavenia môže priniesť v rámci podniku rozsiahle úspory. Zaistenie toho najlepšieho používania a optimálneho umiestnenia tlačiarní v rámci pracoviska pomôže zvýšiť produktivitu vašich zamestnancov. Menej času sa strávi vyzdvihovaním výtlačkov a zníži sa miera plytvania.

Spoľahlivosť s inteligentnou podporou Smart Support

Smart Support je súčasťou služby Inteligentne riadené služby pre tlač a ponúka kompletný servis. Prostredníctvom nepretržitého monitorovania spoločnosť OKI odstráni všetky problémy s údržbou a poruchy, pričom vás o všetkom ihneď informuje a poskytne spotrebný materiál podľa potreby. Prevádzka vašich zariadení sa monitoruje na diaľku. K dispozícii sú podrobné správy, ktoré vám poskytnú aktuálne informácie o vašich zariadeniach v reálnom čase.


Spoločnosť OKI podporuje svojich zákazníkov pri každom kroku na tejto ceste. Naši špecializovaní manažéri zákazníkov sú k dispozícii počas celého procesu a zaručujú adekvátne školenie pre vašich zamestnancov pomocou softvéru s jednouchým používaním. Všetky zariadenia sa neustále monitorujú a údržba sa vykonáva na diaľku alebo na mieste, ak je to potrebné.

Optimalizácia vašich tlačových potrieb na zvýšenie produktivity, ktorá vám ušetrí peniaze

V spoločnosti OKI nielen zjednodušujeme správu zariadení a spotrebného materiálu, ale radíme aj pri výbere tej správnej kombinácie zariadení a ich umiestnení, aby ste dosiahli vyššiu produktivitu. Vďaka úplnej transparentnosti činností dokážeme identifikovať oblasti, v rámci ktorých možno dosiahnuť výrazné úspory, pomôcť vám zmeniť správanie zamestnancov a zredukovať nepotrebnú tlač.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram