Riešenia

RIEŠENIE PRE SPRÁVU TLAČE A SPRACOVANIE DOKUMENTOV


Odhaľte svoje skryté náklady so službou Smart Managed Document Solutions

Ušetrite s OKI čas aj peniaze optimalizáciou pracovného toku tlače a dokumentov službou vytvorenou na mieru, ktorá splní potreby spoločnosti alebo organizácie každého typu a veľkosti. 


Pri procesoch tlače a dokumentov sa často vyskytnú nezodpovedané otázky. Máte napríklad prehľad o množstve nepotrebnej tlače, ku ktorej dochádza vo vašej organizácii každý deň a ktorá spôsobuje zbytočné náklady? Alebo koľko času strácate vy a vaši zamestnanci pri riadení alebo údržbe vašich tlačiarní, keď by ste sa radšej mohli venovať svojim obchodným aktivitám?

 

Tieto nezodpovedané otázky vedú k nákladom, ktoré sú často skryté a v rámci podnikania neobjasnené.

 

Služba Smart Managed Document Solutions od spoločnosti OKI ponúka portfólio služieb, ktoré sú podporované softvérom, technológiami a nástrojmi na zodpovedanie týchto otázok a ponúkajú riešenie na odhalenie výrazných časových a finančných úspor pre vašu firmu.

Take_control_of_your_hidden_costs

V procese konzultácií a analýz identifikujeme vaše konkrétne obchodné potreby a odporučíme flexibilné riešenie na optimalizovanie vašich tlačových a dokumentových výstupov. Potom budú úplne zrejmé príležitosti na zníženie nákladov a zefektívnenie pracovného toku, čím ušetríte čas a svoje firemné peniaze.

Ako fungujú riešenia Managed Print And Document Solutions? >

* Divízia technológií národných laboratórií s environmentálnou energiou v USA, Inteligentnejšie riadenie tlače – Kontrola nákladov a dopadov na životné prostredie v Spojenom Kráľovstve, OKI, Jan 2009 ¹ ALL Associates Group – Veľkosť spoločnosti od 500 do 5 000 zamestnancov vo všetkých typoch odvetví ² IDC, Jednoduchá a často prehliadaná príležitosť pre CIO – MPS, Apríl 2012 ³ IDC, Preklenutie medzery v produktivite informačného pracovníka v Západnej Európe: Nové úlohy a príležitosti pre IT, september 2012

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram