RIEŠENIE PRE SPRÁVU TLAČE A SPRACOVANIE DOKUMENTOV

Riadené služby pre tlač


Ako funguje služba Smart Managed Document Solutions

Pomocou podrobného procesu OKI zistí optimálne riešenie pracovného toku tlače a dokumentov vo vašej organizácii. Budeme s vami nepretržite spolupracovať, pričom budeme vyhodnocovať a analyzovať využívanie tlačiarní a zároveň odporučíme tú správnu službu, ktorá splní vaše konkrétne požiadavky a pomôže vám znížiť náklady na tlač.


V spoločnosti OKI nielen zjednodušujeme správu zariadení a spotrebného materiálu, ale radíme aj pri výbere tej správnej kombinácie zariadení a ich umiestnení, aby ste dosiahli vyššiu produktivitu.


Náš nepretržitý proces správy, kontroly a implementácie zaručuje, že vaše procesy pracovného toku dokumentov sa prispôsobia a udržia krok so zmenami vo vašej organizácii pri súčasnom očakávanom znížení nákladov.

Managed_print_services_process

1. Posúdenie

Pozorovaním a oboznámením sa s vaším prostredím tlače spoločnosť OKI posúdi vaše aktuálne a budúce požiadavky a zistí, ako ich možno čo najlepšie optimalizovať.

2. Odporúčania

Spoločnosť OKI navrhne najvhodnejšie riešenia pre váš podnik z nášho širokého sortimentu modelov.

3. Implementácia

Odporúčané riešenie implementujeme s minimálnym narušením chodu vášho podniku. 

4. Správa

Prostredníctvom neustáleho monitorovania na diaľku zaistíme dodávanie spotrebného materiálu podľa potreby, rozpoznávanie porúch, keď k nim dôjde, alebo skôr, ako aj okamžité reagovanie, aby sa minimalizovali odstávky.

5. Kontrola

Poskytujeme podrobné správy a štatistiky o využívaní zariadení. Prostredníctvom neustáleho vyhodnocovania zaistíme zlepšovanie a optimalizáciu vašich procesov pracovných tokov tlače a dokumentov, aby ste získali výhody vyššej úrovne efektivity a produktivity v rámci celej organizácie.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram