Riešenia OKI pre personálne oddelenia


Office-Human-Resouces

Zaneprázdnení pracovníci personálnych oddelení sa musia prispôsobovať celému radu trendov na pracovisku. 


Od podnikového vzdelávania a rozvoja až po nástup práce na diaľku a rastúce objemy citlivých alebo dôverných údajov, zabezpečené pracovné toky dokumentov sa stali základom efektívneho zhromažďovania, spravovania, spracovávania, uchovávania a distribúcie podnikových dokumentov a údajov zamestnancov, ako aj prístupu k nim.

Hlavné zadanie

  • Tímy personálnych oddelení musia spravovať časovo náročný proces náborov, zaškoľovania a iné úlohy náročné na dokumentáciu, čo vyžaduje efektívne pracovné procesy.
  • Objem prichádzajúcich dokumentov neustále narastá; potrebujete prístup k všetkým súborom a zároveň chcete efektívne spravovať tlačené dokumenty, ktoré môžu zaberať cenný priestor.
  • Je potrebné uplatňovať riadenie podnikových dokumentov, aby bolo možné manipulovať s dôvernými, osobnými a citlivými údajmi, keďže podniky musia zaistiť zabezpečené uchovávanie dokumentov, ktoré však zároveň musia byť prístupné na vyžiadanie.
  • Podniková spoločenská zodpovednosť vyžaduje, aby organizácie minimalizovali odpad a spotrebu energie.

Ako môže spoločnosť OKI pomôcť vášmu podnikaniu

Zvýšte efektivitu náborov a procesov zaškoľovania

Pomocou najnovších riešení optického rozpoznávanie znakov (OCR) môže personálne oddelenie prevádzať prichádzajúce dokumenty na zabezpečené a prehľadávateľné elektronické súbory. 


Integrované riešenia spoločnosti OKI zlepšujú pracovný tok dokumentov, vďaka čomu umožňujú elektronický záznam životopisov, listov, referencií a iných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné v rámci procesov náboru a zaškoľovania. 


Automatická evidencia, indexovanie a distribúcia do miestnych a cloudových úložísk redukuje časovo náročnú administratívu, zvyšuje produktivitu a šetrí náklady.

Eliminujte potrebu fyzického uchovávania a zachovajte si kontrolu nad údajmi

Personálne oddelenia pracujúce s veľkým množstvom dokumentov sa zaoberajú všetkým, od zmlúv až po posudky a potvrdenia o práceneschopnosti. Všetky tieto doklady je potrebné spracovať, uchovať a zabezpečene sprístupniť. 


Zavedenie centrálneho elektronického depozitára dokumentov šetrí čas a náklady na skladovanie sprístupnením elektronických dokumentov z akéhokoľvek zariadenia. Správa používateľských práv (čítanie/zápis) chráni zabezpečenie dokumentov regulovaním prístupu, zatiaľ čo digitálne interakcie sledujú úpravy, pomáhajú pri schvaľovaní, zlepšujú spoluprácu a zvyšujú rýchlosť.


Šifrovanie dokumentov PDF chráni dokumenty uchovávané na lokálnych alebo cloudových serveroch.

 Zabezpečený prístup k dôverným dokumentom

Multifunkčné zariadenia od spoločnosti OKI sú vybavené integrovaným zabezpečením na ochranu citlivých informácií. 


Medzi ne patrí aj funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače na zaistenie chránenej tlače a overovanie totožnosti používateľov na zaistenie úplnej dôvernosti dokumentov, vďaka čomu možno dodržiavať zásady riadenia podnikových dokumentov.


Poskytovanie prístupu k depozitáru dokumentov priamo z multifunkčných zariadení OKI umožňuje tlač na vyžiadanie a zaisťuje, aby zamestnanci tlačili vždy najaktuálnejšie formuláre, príručky a iné dôležité šablóny podľa potreby, čím sa zredukuje masová komunikácia a riziko prístupu k neaktuálnym a neplatným dokumentom.

Zaistite podnikovú spoločenskú zodpovednosť a podporujte iniciatívy ohľaduplné k životnému prostrediu

Všetky organizácie sú povinné minimalizovať svoj vplyv na životné prostredie všade tam, kde je to možné. 


Mnohé zariadenia OKI sú vybavené funkciami ohľaduplnými k životnému prostrediu, ako je napríklad režim hlbokého spánku a automatické vypnutie, ktoré šetria energiu. 


Predvolené používanie čiernobielej a obojstrannej tlače a prechod na riešenia Smart Managed Document Solutions zároveň môže pomôcť monitorovať a riadiť spotrebu, a tým znížiť prevádzkové náklady. 

Stručný prehľad vašich výhod

  • Inteligentné riešenia od spoločnosti OKI podporujú zabezpečené a prehľadávateľné elektronické uchovávanie a pracovné toky, vďaka ktorým sa procesy náborov a zaškoľovania rýchlejšie a jednoduchšie spravujú.
  • Správa dokumentov a obsahu šetrí čas a náklady na skladovanie, zlepšuje spoluprácu, zvyšuje rýchlosť a umožňuje používateľom získavať prístup k elektronickým dokumentom z akéhokoľvek zariadenia.
  • Oprávnenia na prístup k zariadeniam/dokumentom chránia citlivé údaje a zaisťujú dodržiavanie správnych postupov a zásad riadenia podnikových dokumentov.
  • Nastavenia tlačiarní ohľaduplné k životnému prostrediu a riešenia správy dokumentov zlepšujú možnosti regulácie, znižujú prevádzkové náklady, zvyšujú mieru podnikovej spoločenskej zodpovednosti a environmentálnej udržateľnosti.

Požiadajte o konzultáciu

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete rezervovať termín u jedného z našich odborníkov, neváhajte a kontaktujte nás.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook