Priemyselné riešenia

Riešenia OKI pre zdravotníctvo


 Zdravotníctvo

Zdravotníctvo sa stáva stále zložitejším odvetvím, pričom poskytovatelia musia dodávať kvalitnú starostlivosť, zaisťovať bezpečnosť pacientov a zlepšovať prevádzku v časoch, keď je každý rozpočet pod tlakom. 


Aby bolo tieto problémy možné prekonať, zdravotnícke organizácie vrátane nemocníc, laboratórií a lekární vyžadujú integrované riešenia zamerané na pacienta na zlepšenie pracovných procesov a prekonanie hlavných ťažkostí.

Hlavné zadanie

  • Zachovávanie zabezpečenia systémov a dôvernosti údajov pacientov sú mimoriadne dôležitými aspektmi. Zachovanie súkromia citlivých informácií je nevyhnutné.
  • Procesy založené na tlačených dokumentoch v oblasti farmácie na spracovanie predpisov je časovo, finančne a personálne náročné.
  • Lekárske vyšetrenia spomaľujú zdĺhavé administratívne procesy, ktoré predlžujú dobu vybavenia a zvyšujú náklady.
  • Nie všetky tlačové riešenia poskytujú dostatočnú kvalitu pre lekárske snímky, pričom môžu blokovať používanie lekárskych zariadení, mať negatívny vplyv na schopnosť zdravotných odborníkov správne diagnostikovať a spôsobovať meškania. Riešenia IT, ktoré nefungujú na princípe spolupráce, môžu mať negatívny vplyv na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Ako môže spoločnosť OKI pomôcť vášmu podnikaniu

Zaistite bezpečnosť a ochranu súkromných zdravotných údajov

Všetky zdravotné služby disponujú veľkými objemami mimoriadne citlivých osobných údajov. Z tohto dôvodu má pre každého poskytovateľa zabezpečenie a súkromie údajov tú najvyššiu dôležitosť. 


Najnovšie multifunkčné zariadenia od spoločnosti OKI sú vybavené integrovaným zabezpečením na ochranu citlivých informácií o pacientoch. 


Medzi ne patrí aj funkcia šifrovanej zabezpečenej tlače na zaistenie chránenej tlače a overovanie totožnosti používateľov na zaistenie úplnej dôvernosti dokumentov. 

Skráťte dobu spracovania a znížte náklady v lekárňach

V mnohých krajinách funguje spracovanie predpisov v lekárňach na princípe papierových dokladov, čo je náročné na pracovné sily. 


Vďaka najnovším riešeniam od spoločnosti OKI môžu lekárne predpis naskenovať a relevantné údaje vrátane rodného čísla zaslať v digitálnej forme obsiahnuté v čiarovom kóde naspäť poskytovateľovi zdravotných služieb, čím sa skracuje doba spracovania a zaisťuje sa presnosť.

Uvoľnite cenné zdroje a zaistite presnosť procesu vyšetrovania pacientov

Lekárske vyšetrenia v zdravotníckych laboratóriách je proces náročný na pracovnú silu.

 

Administratívne bremeno nesú recepční. Od pacientov preberajú rodné čísla, vyhľadávajú v príslušných databázach a tlačia relevantné výsledky. 


Prechodom na inteligentné multifunkčná tlačiareň od spoločnosti OKI a jeho presunom do čakárne umožníte pacientom využívať ich identifikačné údaje na samoobslužné vytlačenie výsledkov. Ide o alternatívne riešenie zamerané na pacientov, ktoré im poskytuje nové možnosti, pričom zároveň šetrí čas a náklady.  

Garantujte flexibilitu, integráciu výnimočnú kvalitu tlače s integrovaným softvérom DICOM

Lekárske snímkovacie zariadenia, ako röntgeny, ultrazvuky a skenery poskytujú zdravotníckym pracovníkom snímky v diagnostickej kvalite priamo na obrazovke počítača prostredníctvom špeciálneho protokolu DICOM (Digital Imaging COMmunication).


Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu skrátiť dobu potrebnú na vykonanie diagnostiky pacientov a znížiť náklady, keďže nie je potrebné pripravovať drahé lekárske filmy.


Ak je však potrebný tlačený výstup, predstavuje to problém v oblasti integrácie IT, keďže štandardné tlačiarne s podporou protokolu Postscript je potrebné pripojiť k tlačovému serveru DICOM, čo môže spomaliť alebo zablokovať používanie lekárskeho vybavenia.


Spoločnosť OKI tento problém rieši integráciou podpory protokolu DICOM do tlačiarne, čím sa eliminuje potreba ďalšieho hardvéru a optimalizuje sa podpora prostredníctvom jedného kontaktného bodu.


Integrované riešenie poskytuje najvyššiu obrazovú kvalitu „blízkej“ diagnostiky a vďaka technológii Dme (DICOM Enhanced) prináša čiernobielu tlač röntgenových/ultrazvukových snímok vo vyššej kvalite, než kedykoľvek predtým, pri nižších nákladoch na vlastníctvo.

Stručný prehľad vašich výhod

  • Najnovší softvér na zabezpečenú tlač od spoločnosti OKI umožňuje zdravotníckym pracovníkom a lekárom uchovávať dokumenty v tlačiarni, zabezpečene k nim získavať prístup a tlačiť ich. Vytlačené dokumenty sa následne automaticky zmažú.
  • Digitalizované spracovanie predpisov šetrí čas a peniaze, pričom zároveň zvyšuje prevádzkovú efektivitu.
  • Presun tlačiarní do čakární poskytuje pacientom nové možnosti, uvoľňuje administratívne prostriedky a prináša zvyšovanie produktivity pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.
  • Riešenia založené na princípe spolupráce umožňujú poskytovateľom vytvárať záznamy zamerané na pacientov bez narušenia pracovného toku oddelení. Tlačiarne s integrovaným protokolom DICOM podporujú prechod z filmu a papiera na formát PACS.

Požiadajte o konzultáciu

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete rezervovať termín u jedného z našich odborníkov, neváhajte a kontaktujte nás.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook