Priemyselné riešenia

Zdravotníctvo


 Zdravotníctvo

Riešenia pre zdravotníctvo od spoločnosti OKI ponúkajú najlepší liek pre vyťažených zdravotníckych pracovníkov prostredníctvom flexibilnej internej tlače

Zdravotnícke zariadenia čelia stále väčšiemu náporu. Spokojnosť pacientov a kvalita starostlivosti, ako aj bezpečnosť a ochrana údajov sú kľúčové, ale zdravotníci často pôsobia v hektickom prostredí a s obmedzeným rozpočtom.
 
Riešenia pre zdravotníctvo spoločnosti OKI poskytujú zdravotníckemu personálu väčšiu flexibilitu, vďaka ktorej môžu venovať viac času pacientom a pracovať nákladovo efektívne bez spoliehania sa na dodávateľov tlače tretích strán. Vyrobená na tlač lekárskych záznamov, predpisov, prijímacích formulárov, farebne označených pások na zápästie, zdravotníckych štítkov (napríklad intravenózne kvapkadlá alebo krvné vzorky), formulárov poistných nárokov, lekárskych obrazov a ďalších materiálov.

Zlepšujeme spokojnosť pacientov

Jednoduché opatrenia môžu veľa zmeniť. Ak sa tieto opatrenia odzrkadlia v zdravotných výsledkoch a dokumentácii dodanej pacientom, zdravotnícke organizácie budú mať prospech zo zvýšenej dôvery a spokojnosti pacientov.
 
Kliniky a zdravotnícke organizácie, ktoré ponúkajú rádiologické služby, kardiológovia, gynekológovia, zdravotnícke strediská a ďalšie zariadenia s röntgenovým vybavením, sa pri vytváraní informatívnych, ľahko pochopiteľných obrazov musia spoliehať na výrobcov zariadení lekárskeho zobrazovania. Okrem toho, že snímky sú dôležité pre zdravotnícky personál, pretože umožňujú rozpoznať zdravotné komplikácie a stanoviť čo najlepší postup, pomáhajú tiež pacientom pochopiť komplexné problémy, ktoré sa často ťažko akceptujú. 
„Okamžite nás presvedčila skutočnosť, že tlačiareň dokáže vytlačiť naše snímky priamo vo formáte DICOM, ako aj vynikajúci pomer ceny a kvality.“ 
Mark Schmidt, oddelenie zdravotníckych technológií, 
nemocnica ViDia Christliche Kliniken v Karlsruhe

Série OKI C800 a MC800 – tlačiarne a multifunkčné tlačiarne A3 pre vyťažených zdravotníckych pracovníkov

Farebné tlačiarne a multifunkčné tlačiarne (MFP) A3 sérií C800 a MC800 sú dokonalou voľbou pre organizácie v zdravotníckom sektore. Výkonné a spoľahlivé s kompaktnými rozmermi, sú vhodné do rušného prostredia, ako sú nemocnice alebo ordinácie praktických lekárov, kde je prvoradý priestor. Zdravotnícke organizácie fungujú nepretržite a dostupnosť a dôvernosť informácií sú vždy zásadné. Vďaka jednoduchej údržbe sa na tlačiarne série C800/MC800 môžete spoľahnúť bez toho, aby ste museli zavolať technika, takže dokumenty, ako sú menovky zamestnancov, formuláre a informácie o pacientovi a výsledky, sa môžu tlačiť bez prerušenia. Vysoká úroveň zabezpečenia navyše chráni dôvernosť informácií o pacientoch počas celého pracovného toku dokumentov.

Jedinečná tlač formátu DICOM zjednodušená spoločnosťou OKI

Tlačiarne OKI integrované so systémom DICOM sa pripájajú priamo k zdravotníckym zobrazovacím zariadeniam, čím sa odstraňuje požiadavka na ďalší hardvér alebo softvér na konverziu. Zdravotnícke organizácie profitujú z tlačiarní DICOM spoločnosti OKI tlačením vysokokvalitných nediagnostických snímok priamo zo zdravotníckych zobrazovacích zariadení na širokú škálu typov médií. Tlačiarne DICOM spoločnosti OKI sú vhodné aj na každodennú kancelársku tlač a poskytujú nákladovo efektívne riešenie pre všestrannú tlač, ktoré šetrí náklady a priestor.  

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram