Priemyselné riešenia

Riešenia OKI pre sektor vzdelávania


Education Top Banner

Dnešné školy a univerzity sú pod tlakom, aby spĺňali prísne normy, pričom zároveň čelia obmedzeniam rozpočtu. 


Učitelia a študenti zároveň chcú prijať nové technológie, pričom štúdie preukazujú, že používanie farieb zvyšuje účinnosť výučby a zlepšuje účasť. 


Flexibilita zariadení a neustála dostupnosť pripojenia sa stáva súčasťou každodenného života a hospodárna digitálna tlač, správa dokumentov a možnosti pripojenia zohrávajú dôležitú úlohu v rámci procesu výučby a tvorby vzdelávacích materiálov.

Hlavné zadanie

  • Podrobné aplikácie pre študentov a pravidelné testovanie sú dôležitými procesmi, no môžu byť časovo aj finančne náročné.
  • Odborníci v oblasti vzdelávania musia výdavky neustále monitorovať a nesú za ne zodpovednosť. Tlač, kopírovanie a skenovanie musia byť prepojené s flexibilnými systémami účtovania na úrovni študentských kont.
  • Objavuje sa stále rastúce očakávanie, že školy a univerzity by mali používať najnovšie inovatívne technológie vrátane cloudových a mobilných riešení novej generácie, pričom študenti a učitelia chcú v škole a na pracovisku používať vlastné zariadenia.
  • Tlačiarne a tlač ako taká sa zvyknú prehliadať, keď školy uvažujú o znížení emisií skleníkových plynov, čo znamená, že nedochádza k využívaniu príležitostí na znižovanie spotreby energie a šetrenie financií.

Ako môže spoločnosť OKI pomôcť vášmu podnikaniu

Efektívne tlačte, známkujte, posudzujte a spravujte dokumenty v rámci zápisu a vyhodnocovania

Pravidelné testy sústreďujú výučbu a vyhodnocujú znalosti študentov, no často sú časovo náročné a vyžadujú nákladné predtlačené formuláre.


Softvér určený na známkovanie pre multifunkčné zariadenia sa jednoducho nastavuje a je ideálny pre prijímacie konania, vyhodnocovanie a zápis nových študentov, pričom uľahčuje tlač, skenovanie a individuálne známkovanie testov, čím šetrí čas a náklady, a zároveň vytvára podrobné hodnotenia výsledkov študentov.  

Udržiavajte výdavky oddelení pod kontrolou

Kvôli obmedzeniam rozpočtov na vzdelávanie musia pracovníci monitorovať výdavky a niesť za ne zodpovednosť na úrovni oddelení. 


To môže znamenať obmedzovanie oprávnení používateľov a zavádzanie obmedzení prostredníctvom systému správy výstupu. V rámci univerzít obmedzuje systém objem tlače študentov podľa dostupného kreditu. 


Inteligentné multifunkčné zariadenia zároveň slúžia ako rozhranie na zobrazovanie tlačových front a monitorovanie kvót používateľov, čítačky kariet môžu fingovať ako zariadenia na overovanie totožnosti, zatiaľ čo tlačiarne disponujú možnosťou používania štítkov s kódmi QR, ktoré možno prečítať pomocou smartfónov.

Spojte výkon s najmodernejšími technológiami

Trend BYOD (využívanie súkromných zariadení) má za následok, že študenti v rámci škôl a univerzít používajú svoje vlastné notebooky, tablety a smartfóny na získavanie prístupu k dokumentom a informáciám, čím sa znižujú náklady na informačné technológie a zvyšuje sa miera angažovanosti používateľov. 


Zariadenia od spoločnosti OKI s podporou služieb Google Cloud Print a AirPrint umožňujú tlačiť kedykoľvek a odkiaľkoľvek.

 

Možnosť uloženia dokumentov v cloudovom úložisku učiteľom alebo profesorom a vytlačenie na vyžiadanie študentmi prostredníctvom inteligentného multifunkčného zariadenia môže byť taktiež hospodárnejšie ako tlač viacerých kópií, čím sa redukuje množstvo odpadu a meškania. 

Znižujte náklady a zvyšujte mieru udržateľnosti tlače prostredníctvom ekologických iniciatív

Mnoho škôl a univerzít by mohlo ušetriť uplatňovaním prístupu k tlačí, ktorý je ohľaduplnejší k životnému prostrediu. 


Medzi energeticky úsporné aplikácie obsiahnuté v zariadeniach od spoločnosti OKI patrí režim hlbokého spánku, ktorý znižuje spotrebu energie na minimum a funkcia automatického vypnutia, ktorá zariadenie vypne po dlhšej dobe nečinnosti. 


Predvolené používanie čiernobielej a obojstrannej tlače a prechod na riešenia správy dokumentov môže pomôcť znížiť prevádzkové náklady.

Stručný prehľad vašich výhod

  • Zvýšte efektivitu známkovania a spravovania testov, ušetrite na tlači a externe predtlačených formulároch a získajte lepší prehľad o výsledkoch študentov.
  • Získajte kontrolu nad výdavkami na tlač, monitorujte a dokladujte výdavky na úrovni oddelení
  • Cloudové úložiská a mobilná tlač na vyžiadanie prostredníctvom zariadení OKI pomáha pri hospodárnej správe dokumentov a študentom umožňuje využívať vlastne technické zariadenia.
  • Spájanie riešení správy dokumentov s aplikáciami tlače ohľaduplnými k životnému prostrediu podporuje znižovanie spotreby energie a hospodárnosť tlače.   

Požiadajte o konzultáciu

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete rezervovať termín u jedného z našich odborníkov, neváhajte a kontaktujte nás.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram