Tlač OKI pre menej intenzívnu produkciu OKI


Odvetvie grafickej komunikácie stabilne rozvíja menší počet hráčov, ktorí však stále sofistikovanejším spôsobom spĺňajú meniace sa očakávania trhu. 


Za touto zmenou stojí rastúci dopyt po menších tlačových objemoch, variabilnom obsahu a vysokej kvalite výstupu. 


Zákazníci zároveň žiadajú rýchlejšie výsledky za výhodné ceny. 


Sektor grafiky musí nájsť nové spôsoby znižovania nákladov na produkciu, zefektívnenie procesov a vytváranie vysoko kvalitných aplikácií, aby bolo možné zvyšovať marže a flexibilitu. 

Hlavné zadanie

  • Podniky plytvajú cennými prostriedkami na drahé tradičné spôsoby tlače. Poskytovatelia tlačových služieb často odmietajú potenciálne príjmy, pretože nízkoobjemová tlač negeneruje dostatočný zisk a špecializované tlačové procesy často je často potrebné zadávať externým dodávateľom, napríklad personalizované návrhy používajúce tmavé, priesvitné alebo prenosné médiá.
  • Marketingové oddelenia a komunikačné agentúry hľadajú poskytovateľov služieb schopných zvládať tlač rôznych údajov, aby čo do najväčšej miery využívali údaje zákazníkov na zlepšenie komunikačných aktivít zákazníkov a dosiahnutie čo najvyššej návratnosti marketingových investícií.
  • Dizajnéri a kreatívne tímy prinášajú skvelé a pútavé návrhy, no konečný výsledok často zaostáva. Existujúce tlačiarne nedokážu reprodukovať farby a kvalitu konečného návrhu v kreatívnych konceptoch, čím sa odďaľuje konečné schválenie a skúšobná tlač sa stáva problémom.
  • Podniky často vyžadujú tlač obálok na priame alebo personalizované marketingové kampane, no ziskové produkovanie nízkych objemov je v rámci existujúceho komerčného prostredia tlače často náročné.

Ako môže spoločnosť OKI pomôcť vášmu podnikaniu

Zvýšte ziskovosť menej intenzívnej digitálnej produkčnej tlače

Grafické riešenia od spoločnosti OKI sú ideálne pre malých aj veľkých poskytovateľov tlačových služieb, pričom sa dokonale hodia na hospodárnu nízkoobjemovú digitálnu tlač v rámci vysoko kvalitných profesionálnych aplikácií, ktoré možno opätovne vytlačiť na vyžiadanie.

 

Od letákov, brožúr, prospektov a bulletinov až po technické manuály a výročné správy, vytváranie viacerých verzií a pred- a postprodukčná tlač sú hospodárne, pričom zároveň eliminujú potrebu nadbytočnej tlače veľkých objemov, čim sa predchádza plytvaniu. 

Zlepšite komunikačné aktivity a marže zákazníkov vďaka tlači rôznych údajov

Priama korešpondencia je základom spojenia medzi značkou a spotrebiteľom. 


Vyspelé riešenia tlače od spoločnosti OKI organizáciám umožňujú zlepšovanie reakcií a maximalizovanie návratnosti marketingových investícií.  


Zmeňte všeobecné marketingové komunikácie na regionalizované, lokalizované a personalizované materiály.


Zlepšite mieru udržania zákazníkov a získavajte nových zákazníkov spájaním tlače rôznych údajov s digitálnou farebnou tlačou na prispôsobené správy, kupóny alebo zľavy založené na údajoch o zákazníkoch.

Produkujte kvalitné tvorivé skúšobné výtlačky a realistické dizajnové koncepty

Vysokokvalitné koncepty a skúšobné výtlačky obsahu organizáciám umožňujú presne predpovedať podobu finálneho vytlačeného dokumentu alebo produktu pred samotnou tlačou. 


Pomocou grafických riešení od spoločnosti OKI môžu dizajnéri, agentúry a predtlačové oddelenia predkladať zákazníkom farebné tvorivé skúšobné výtlačky, realistické koncepty a iné vizuálne materiály. 


Od skúšobných výtlačkov strán až po prototypy obalov a fólií do výkladov, inovatívne technológie využívajúce biely a číry toner na tlač na širokú škálu médií s gramážou až 360 g/m² a dosahovanie rýchlych, cenovo dostupných, no výnimočných výsledkov.

Rozšírte pôsobenie svojho podniku o digitálnu nízkoobjemovú tlač obálok a urýchlite uvedenie produktov na trh

Digitálna tlač je ideálna na tlač obálok o objeme 5 000 a menej kusov. 


Poskytovatelia tlačových služieb môžu začať pôsobiť v rámci tohto nevyužitého trhu tlačením vysoko kvalitných nízkoobjemových zákaziek pomocou digitálnych tlačiarní za oveľa kratší čas, než je to možné tradičnými metódami. 


Pridajte hodnotu s tlačou rôznych údajov a rozšírte svoje služby o priamu korešpondenciu. 


Realizujte neobyčajné a tvorivé dizajny a vytvárajte nové zdroje príjmov pomocou vyspelých technológií tlače od spoločnosti OKI a tlačte na tmavé obálky a iné ploché médiá s čírym alebo bielym tonerom.

Stručný prehľad vašich výhod

  • Zvýšte cenovú dostupnosť nízkoobjemovej tlače a udržiavajte svoj rozpočet a marže pod kontrolou a zároveň získavajte nové lukratívne zdroje príjmov.
  • Zlepšite komunikačné aktivity, zvýšte rýchlosť reakcií, využívajte znalosti zákazníkov a maximalizujte návratnosť marketingových investícií vďaka vysokokvalitným riešeniam tlače a personalizovanej korešpondencii.
  • Získajte súhlas zákazníkov rýchlejšie vďaka kvalitným profesionálnym skúšobným výtlačkom a konceptom. Zvýšte úroveň kreatívnych návrhov a urobte dojem s kompletným farebným spektrom CMYK s bielym tonerom a čírym leskom.
  • Hospodárne tlačte nízke objemy obálok digitálne a začnite využívať nový trh. Rozšírte svoju služby integrovaním rôznych údajov do priamej korešpondencie a iných komunikačných aktivít pre zákazníkov vytvorených na mieru.

Požiadajte o konzultáciu

Ak potrebujete viac informácií alebo si chcete rezervovať termín u jedného z našich odborníkov, neváhajte a kontaktujte nás.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram