Farebné multifunkčné tlačiarne

THE DEAN TRUST

Vzdelávacia nadácia zodpovedná za 5 000 žiakov a študentov v rámci základných a stredných škôl a akadémií


Vďaka tlačiarňam OKI znížila nadácia The Dean Trust náklady na tlač o polovicu

Nadácia The Dean Trust, ktorá prechádza obdobím rýchleho rozmachu a je limitovaná obmedzeným rozpočtom na informačné technológie a tlač, zaznamenáva mimoriadny dopyt po tlačiarenských riešeniach v kancelárskych prostrediach, učebniach a oddeleniach informačných technológií. Popri tradičnej tlači nadácia potrebuje tlačiť reprografické a marketingové materiály priamo vo firme. Na zabezpečenie všetkých svojich potrieb nadácia implementovala multifunkčné tlačiarne OKI a stolné farebné a čiernobiele monofunkčné tlačiarne A3 a A4 podporované na základe zmluvy o riadených službách pre tlač (MPS) s partnerom spoločnosti OKI, spoločnosťou DMS Reprographics. Nadácia v súčasnosti profituje z analýzy využívania svojich tlačiarní, čo jej pomohlo znížiť náklady na tlač. Zmeny znížili pracovnú záťaž IT tímu spoločnosti a mali by priniesť zníženie nákladov o 50 % na jednu vytlačenú kópiu v porovnaní s výškou daných nákladov, ktoré nadácia dokázala dosiahnuť predtým.
 
„Na reprografiu potrebujeme rýchle zariadenia s vysokou výrobnou kapacitou, ktoré poskytujú trvalo kvalitný výstup. Tlačiarne OKI sa s touto výzvou vysporiadali pri každej príležitosti,“ – Mike Ward, riaditeľ oddelenia informačných technológií v nadácii The Dean Trust
 
Ak máte záujem zistiť, ako spoločnosť OKI pomohla nadácii The Dean Trust znížiť jej náklady na tlač pomocou tlačiarní OKI, stiahnite si kompletnú prípadovú štúdiu.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.