Farebné multifunkčné tlačiarne

Quester

Rakúsky obchodník so stavebnými materiálmi a dlaždicami


Tlač s plánom v podnikateľskom sektore

Quester logo
S počtom viac ako 50 000 zákazníkov sa spoločnosť QUESTER, rakúsky obchodník so stavebnými materiálmi a dlaždicami, radí medzi najväčšie v tomto odvetví v Rakúsku. Spoločne so svojím tímom, dohliada manažér oddelenia IT na infraštruktúru a systémy v 23 prevádzkach spoločnosti QUESTER. Vzhľadom na veľkosť spoločnosti bola administrácia a používateľská podpora dôležitá z hľadiska času. Vo výsledku bolo nevyhnutné, aby nové koncepcie tlače spoločnosti QUESTER zahŕňali čo možno najmenej jedinečných modelov a aby sa štandardizovali používateľské rozhrania tak, aby vyžadovali najmenej vysvetľovania. IT oddelenie spoločnosti QUESTER chcelo zaviesť osvedčené metódy kontroly nákladov tlače priradením tlačových úloh nákladovým strediská, čím by zaistila transparentnosť a vysledovateľnosť nákladov. Spoločnosť OKI odporučila spoločnosti QUESTER celkovo 247 tlačiarní, vrátane modelov ES5162dnw a ES8453dnv, ktoré splnili požiadavky spoločnosti na jednoduchú a štandardizovanú prevádzku. Aj keď sa celkový počet modelov nezmenil, nová koncepcia spoločnosti QUESTER umožnila zníženie nákladov na tlač v prípade šiestich rôznych zariadení o šesť percent.
 
„Jedným z absolútne kľúčových faktorov pre mňa bolo, že sa zavedenie dokončilo bez akýchkoľvek prestojov. Spoločnosť OKI nám umožnila plynulý a bezrizikový prechod. Okrem toho na nás urobila dojem vynikajúca osobná podpora, ktorú nám poskytla spoločnosť OKI v Rakúsku, a aj napriek tvrdej konkurencii sa toto riešenie osvedčilo ako ideálne.“ Michael Janisch, manažér oddelenia IT, QUESTER
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a dozviete sa, ako spoločnosť QUESTER využila vypočítateľné náklady na tlač a údržbu a služby na mieste na celé obdobie platnosti zmluvy na služby MPS.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.