Funeral Services

Pohrebný dom Pietät

Rodinný pohrebný dom založený v roku 1949


Pohrebný dom Pietät skvalitňuje svoje služby s riešením od OKI

Už viac ako 70 rokov podniká pohrebný dom Pietät v citlivých záležitostiach poslednej rozlúčky so zosnulými. Súčasťou zachovania si vysokého štandardu pohrebných služieb je poskytovanie kvalitných tlačených oznámení vrátane kariet najrôznejších formátov a gramáže, knižiek, fotografií, bannerov a CD obalov. Výkonná riaditeľka Katja Ultsch nebola spokojná s kvalitou materiálov tlačených in-house. Farebné výtlačky boli obvykle rozmazané a tlačiareň mala problémy s tlačou na karty. Pri tlači viac ako 50 kariet sa vyžadovala neustála kontrola, čo obmedzovalo personál pri plnení iných dôležitých úloh. Neustále dochádzalo k zaseknutiu papiera. Balík produktov pre tlač pozostávajúci z farebnej tlačiarne OKI C900 Series A3 plne vybavenej na tlač bannerov, príslušného softvéru a vhodných stojanov na bannery teraz umožňuje pohrebnému domu tlačiť profesionálne a kvalitné materiály bez toho, aby museli dozerať na veľkoobjemovú tlač. Od zavedenia tlačiarne OKI ušetrí pohrebný dom až 40 % na tlačových nákladoch na stranu. 
 
„Túto tlačiareň používame nepretržite už asi rok bez akýchkoľvek problémov.“ „V budúcnosti vždy uprednostníme kompletné riešenia spoločnosti OKI.“ – Katja Ultsch, výkonná riaditeľka 
 
Stiahnite si celú prípadovú štúdiu a zistite viac o tom, ako pohrebný dom Pietät skvalitnil svoje služby in-house tlače so spoločnosťou OKI. 

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram