Řešení pro správu tisku a zpracování dokumentů

Smart Managed Print


Titulek Smart Managed Print

Optimalizujte tiskový park a snižte výdaje pomocí chytřejší správy tisku

Identifikace skrytých nákladů může být u velkých organizací obtížná. Smart Managed Print Services je služba optimalizace a správy, která na pracovištích zvyšuje produktivitu a efektivitu a současně výrazně snižuje náklady.


Cílem společnosti OKI je snížit vaše krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé náklady s ohledem na investice a provoz. Zvýší tak efektivitu vašich zařízení a současně sníží potřebu tisku a dopad na životní prostředí.


Společnost OKI nabízí široké portfolio produktů a dokáže tak vyhovět požadavkům pracovních skupin různé velikosti. Těm nainstaluje správné zařízení na správné místo, aby zkrátila čas nutný k vyzvednutí vytištěných materiálů, omezila plýtvání a zvýšila produktivitu zaměstnanců. Na základě potřeb vaší firmy umíme správně vyvážit poměr mezi stolními tiskárnami, zařízeními pro pracovní skupiny a velkými centralizovanými jednotkami tak, abychom omezili jakýkoli negativní dopad na produktivitu.

Na níže uvedeném obrázku vidíte, jak můžou firmy plýtvat časem a finančními prostředky. Společnost OKI využije svou rozmanitou nabídku produktů a odborné znalosti v rámci řešení Smart Managed Print Services a prostřednictvím hodnocení, implementace, správy a kontroly pomůže i vaší firmě zvýšit produktivitu zaměstnanců a ušetřit náklady.

Výhody pro váš podnik

Optimalizace tiskáren napříč vaší firmou může přinést značné úspory. Zajistíme, aby vaše tiskárny byly optimálně využívány a byly na pracovištích vhodně rozmístěny. Pomůžeme vám také zvýšit produktivitu zaměstnanců, takže zkrátíme čas nutný k vyzvednutí vytištěných materiálů a omezíme plýtvání.

Jistota se službou Smart Support

Kompletní služba Smart Support je nedílnou součástí řešení Smart Managed Page Services. Společnost OKI bude vše nepřetržitě sledovat a vyřeší jakékoli chyby a problémy s údržbou. O všem vás pak bude bezodkladně informovat a dle potřeby dodá spotřební materiál. Společnost bude na dálku sledovat chod vašich zařízení a podá pravidelná hlášení, abyste měli aktuální informace o stavu zařízení v reálném čase.


Společnost OKI podporuje svoje zákazníky na každém kroku jejich cesty. Naši vyhrazení obchodní manažeři jsou k dispozici v průběhu celého procesu, kdy zajišťují adekvátní zaškolení zaměstnanců, díky kterému získají jistotu při používání softwaru. Všechna zařízení jsou průběžně monitorována a údržba se provádí buď na dálku, nebo dle potřeby ve firmě.

Optimalizujte svoje tiskové potřeby a řiďte produktivitu způsobem, který šetří vaše peníze

Společnost OKI vám nejen usnadní správu zařízení a spotřebního materiálu, ale také navrhne správnou kombinaci produktů a jejich umístění s cílem zvýšit produktivitu. Díky naprosto transparentní činnosti dokážeme najít prostor ke značným úsporám a pomůžeme vám změnit chování zaměstnanců a omezit zbytečný tisk.
Request_a_consultation_managed_print

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram