Barevné multifunkční tiskárny

Quester

Rakouský obchodník se stavebními materiály, obklady a dlažbou


Tisk podle plánu v podnikatelském sektoru

Quester logo
Rakouská společnost QUESTER se zabývá obchodováním se stavebními materiály, obklady a dlažbou a má více než 50 000 zákazníků, takže patří k největším v tomto oboru v zemi. Manažer IT spolu se svým týmem dohlíží na infrastrukturu a systémy ve 23 působištích společnosti QUESTER. Vzhledem k velikosti společnosti hrály správa a technická podpora uživatelů velkou roli z časového hlediska. Proto bylo nezbytné, aby nová koncepce tisku ve společnosti QUESTER zahrnovala co nejméně modelů a obsahovala standardizovaná rozhraní, která by vyžadovala co nejmenší vysvětlování. Oddělení IT společnosti QUESTER chtělo zavést osvědčenou metodu kontroly tiskových nákladů prostřednictvím přiřazení nákladových středisek, tak aby byly náklady transparentní a sledovatelné. Společnost OKI doporučila společnosti QUESTER celkem 247 tiskáren, včetně modelů ES5162dnw a ES8453dnv, protože splňovaly požadavek společnosti na jednoduchý a standardizovaný provoz. Přestože se celkový počet modelů nezměnil (stále šlo o šest různých zařízení), nová koncepce tisku umožnila společnosti QUESTER snížit tiskové náklady o šest procent.
 
„Pro mne bylo jedním z absolutně klíčových faktorů zavedení naprosto bez prostojů. Společnost OKI nám umožnila hladký přechod bez jakýchkoli rizik. Také na nás zapůsobila vynikající personální podpora, které se nám dostalo od společnosti OKI v Rakousku, a i přes tvrdou konkurenci se pro nás toto řešení ukázalo jako ideální.“ Michael Janisch, ředitel informačních technologií, QUESTER
 
Stáhněte si kompletní případovou studii a přečtěte si, jak společnost QUESTER těží z výhod vyčíslených tiskových nákladů a údržby i servisu přímo v místě instalace po celou dobu trvání smlouvy na poskytování služeb MPS.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram