Zmluvné podmienky


OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod
Futurama Business Park, Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8, Czech Republic
Tel:  +420 224 890 158
Registračné číslo zriaďovateľa: 02203086
IČ DPH: CZ684297291
 
OKI EUROPE (Česká republika, Slovensko a Maďarsko) je obchodný názov pre OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod, so sídlom na adrese Futurama Business Park, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika, pobočku spoločnosti OKI EUROPE LIMITED, spoločnosti zapísanej v Anglicku pod číslom spoločnosti 02203086, so sídlom na adrese Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, VB. OKI EUROPE LTD je súčasťou skupiny spoločností Oki Electric.
 
Táto webová lokalita (celá webová lokalita vrátane domény www.okicom/printing – ďalej označovaná ako „táto webová lokalita“) je sprístupnená a prevádzkovaná spoločnosťou Oki Electric Industry Co., Ltd. (ďalej označovaná ako „OKI“) alebo ) alebo jej dcérskymi/pridruženými spoločnosťami.
 
Oboznámte sa s nasledujúcimi podmienkami a túto webovú lokalitu používajte len v prípade, že s nimi súhlasíte. Tieto podmienky sa môžu zmeniť a vašou povinnosťou je prečítať si ich najnovšie znenie.
 
Upozorňujeme vás, že táto webová lokalita je prepojená na webovú lokalitu sprístupnenú alebo prevádzkovanú našimi samostatnými obchodnými útvarmi alebo našimi dcérskymi/pridruženými spoločnosťami. Používanie týchto webových lokalít môže byť podmienené aj vyjadrením súhlasu s uvedenými podmienkami používania.

Rozsah stránky

Táto webová stránka má slúžiť pre našich existujúcich a budúcich zákazníkov a dodávateľov a používateľov našich produktov a služieb v oblasti EMEA (Európa, Blízky východ a Afrika).  
 
Použitie webových stránok sa vo vašej krajine riadi zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti OKI. Potvrďte webovú stránku vašej miestnej prevádzkovej spoločnosti OKI pomocou voliča krajín. Ak nemáte sídlo v Európe, prečítajte si odkazy na stránke našej globálnej centrály.

Podrobnosti o účte

Ak si vyberiete alebo ste priradili identifikačný kód a heslo, alebo akékoľvek iné informácie súvisiace s našimi bezpečnostnými postupmi, musíte tieto informácie považovať za dôverné. Ak sa domnievate, že tieto informácie boli odhalené, pošlite nám e-mail na adresu: 
DataPrivacyOfficer@OKIEurope.com

Stav informácií a vylúčenie zodpovednosti

Snažíme sa udržať informácie na tejto stránke aktuálne, ale nemusia byť vždy úplne presné alebo aktuálne. Najmä niektoré produkty alebo služby nemusia byť vo vašej krajine k dispozícii. Ak chcete potvrdiť stav akýchkoľvek konkrétnych informácií, obráťte sa na miestnu pobočku.
 
Všetky informácie o produktoch tu treba považovať len za dočasné a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Pred každou objednávkou je vždy potrebné potvrdiť ich. Žiadne informácie na tejto stránke sa nepovažujú za ponuku, vyjadrenie ani záruku či za zaviazanie sa k akejkoľvek zmluve.
 
Spoločnosť OKI nezaručuje, že funkcie obsiahnuté v materiáli na tejto stránke budú neprerušované či bezchybné, že nebudú obsahovať chyby, alebo že táto stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, sú bez vírusov alebo chýb.
 
Spoločnosť OKI neprijíma zodpovednosť za žiadne škody, okrem iného aj vrátane nepriamych či následných škôd, strát ziskov alebo akýchkoľvek škôd vyplývajúcich z používania alebo nepoužívania tejto stránky a v súvislosti s tým, okrem akýchkoľvek záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť alebo obmedziť v súlade s právnymi predpismi.

Použitie súborov cookie

Vysvetlenie našich nastavení súborov cookie, spôsobu používania súborov cookie a toho, ako zmeniť vlastné nastavenia súborov cookie, nájdete v zásadách týkajúcich sa súborov cookie.

Stiahnutie softvéru

Spoločnosť OKI alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia autorské práva na všetky softvéry, ktoré sú k dispozícii na prevzatie z tejto stránky. Softvér nesmiete používať, pokiaľ nebudete súhlasiť s podmienkami licenčnej zmluvy, ktorá sa naň vzťahuje a ktorá sa zobrazí ako súčasť inštalačného postupu. Softvér môže byť poškodený pri prenose a používanie takéhoto softvéru je na vlastné riziko.

Autorské práva na text a obrázky

Autorské práva na všetky texty a obrázky na tejto stránke patria spoločnosti OKI alebo jej poskytovateľom licencií. Môžete si ich prehliadnuť, stiahnuť a vytlačiť pre vlastnú potrebu a pre šírenie výhradne v rámci vašej organizácie. Nesmiete ich však upravovať ani ďalej používať, ani ich kopírovať pre inú osobu alebo ich akokoľvek komerčne využívať bez písomného súhlasu spoločnosti OKI.

Ochranné známky a výrobky uvedené v súvislosti s produktmi tretích strán

„OKI“, logo OKI, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE a MICROLINE sú registrované ochranné známky spoločnosti OKI Electric Company Limited a sú používané na základe licencie spoločnosti OKI a jej dcérskych a pridružených spoločností.
 
Ďalej sú uvedené ochranné známky alebo registrované ochranné známky patriace tretím stranám:
„Microsoft“ a „Windows“ (a vydania a verzie Windows, ako napríklad Windows 95, 98, 2000, NT, XP atď: Microsoft Corporation). iPad, iPhone, iPod a iPod touch sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a iných krajinách. AirPrint a logo AirPrint sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Cloud Print a logo Google Cloud Print sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
 
Tieto a všetky ostatné ochranné známky tretích strán sa na tejto stránke používajú iba na označenie vlastníka ochrannej známky alebo jej výrobkov. Ich používanie nie je určené na to, aby naznačovalo akékoľvek spojenie medzi spoločnosťou OKI alebo jej výrobkami a majiteľom ochrannej známky alebo akýmikoľvek jej výrobkami, ani akékoľvek potvrdenie produktov spoločnosti OKI majiteľom ochrannej známky.
 
Ak je produkt OKI opísaný na tejto stránke ako určený na používanie alebo kompatibilný s akýmkoľvek produktom tretej strany, tento opis nie je určený na to, aby naznačoval, že produkt spoločnosťou OKI táto tretia strana akýmkoľvek spôsobom schválila alebo potvrdila.

Odkazy

Odkazy na túto stránku môžete používať iba vtedy, ak váš odkaz otvára povolenú stránku na webovej stránke spoločnosti OKI v novom a nezávislom okne bez viditeľného rámca, bočného panela, plávajúceho okna alebo iného textu alebo obrázka, ktoré neboli vytvorené spoločnosťou OKI ako jej stránka. Akýkoľvek odkaz, ktorý porušuje túto podmienku, porušuje naše autorské práva na tejto stránke.
 
Niektoré z odkazov poskytnutých pre vás na týchto stránkach vás presmerujú na stránky prevádzkované tretími stranami, nad ktorými spoločnosť OKI nemá žiadnu kontrolu. Spoločnosť OKI nenesie zodpovednosť za nič, čo tam nájdete, ani za nič, čo sa tam stane. Ak chcete používať webové stránky tretích strán, možno budete musieť prijať zmluvné podmienky prevádzkovateľa stránky a tieto môžu, ale nemusia byť prístupné z miesta, kam ste sa dostali. Napriek tomu vaše používanie akýchkoľvek takýchto stránok podlieha akceptovaniu akýchkoľvek podmienok uložených prevádzkovateľom.

Platné právo

Tieto podmienky používania sa riadia anglickým právom a súdy Anglicka a Walesu majú výlučnú právomoc v akomkoľvek spore, ktorý vznikne v dôsledku ich výkladu alebo používania tejto stránky.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram