Pomáháme skladům a oddělením logistiky zvládat situaci

Javier Lopez ze společnosti OKI Europe vysvětluje, jak může technologie hrát klíčovou roli v efektivitě provozu a pomoci skladům a logistickým společnostem prosperovat v dobách rostoucí poptávky.
Odvětví skladování a logistiky v posledních letech zažívá růst poptávky, a to zejména kvůli rostoucímu trendu online nakupování a pohodlí, které představuje doručování až domů. Protipandemická opatření a nucená uzavření obchodů v roce 2020 tento růst ještě více podpořila.
 
Investice do logistiky v roce 2020 vzrostly jen v samotné v Evropě na 38,64 miliardy eur, což je nejvyšší číslo od roku 20131. Rychlý růst by měl přitom v dohledné době pokračovat. Do roku 2025 se odhaduje, že evropský trh logistiky vzroste o neuvěřitelných 71%2, což bude mít dopad také na růst skladovacích prostor napříč kontinentem, kde se už do roku 20223 čeká zvýšení o 3,5 milionu metrů čtverečních.
 
Tato zpráva je příznivá pro zaměstnance skladů a logistických oddělení, pro firmu ale představuje také řadu výzev. Mezi ně se řadí například správa zaměstnaneckých rozpisů, bezpečnost a zabezpečení zaměstnanců, správné značení výrobků a regálů nebo správa důležité dokumentace. To vše je nutné zvážit a naplánovat, aby bylo možné se růstu přizpůsobit. 

Síla tisku ve skladování a logistice

Nyní se budou zaměstnanci skladů a logistiky snažit více než kdy předtím zvýšit provozní efektivitu tak, aby mohli vyjít zvýšené poptávce vstříc. Pro mnohé bude první výzvou kontrola stávajících procesů, technologií a operací a identifikace míst, kde je možné provoz zlepšit. Avšak jednou z oblastí, kterou často přehlížíme, je tisk. 
 
Nejrůznější dokumenty hrají ve skladech a logistických operacích klíčovou roli, ovšem tato prostředí jsou často tak drsná, že životnost tiskárny obvykle není příliš vysoká. Investice do zařízení, které je natolik robustní, aby takové podmínky vydrželo, však může pomoci zefektivnit procesy a rychle reagovat na náhlé změny, ke kterým často dochází.
 
Společnosti navíc potřebují nepřetržitý přístup k rychlým a spolehlivým tiskárnám, které umožní tisk čehokoli, od štítků ke značení příchozích a odchozích zásilek po tisk čárových kódů, přepravních dokladů, seznamů zboží, rozpisů zaměstnanců, účtenek, důležitého značení pro ochranu zdraví a bezpečnost a upozornění – to vše na vyžádání. Firmy většinou investují do několika tiskáren, z nichž každá má specifické využití, nebo spoléhají na externí dodavatele. Nicméně technologie je už natolik pokročilá, že sklady a logistické společnosti mohou vytisknout vše potřebné na jednom kompaktním a všestranném zařízení.   
 
Další oblastí, kterou je potřeba zvážit, je přístupnost. Základem skladů a logistiky jsou lidé, což znamená, že se v těchto prostředích neustále pohybuje velké množství osob. V rámci tohoto odvětví je klíčovým faktorem zabezpečení – je tedy důležité, aby měly k tiskárnám a důvěrným dokumentům přístup pouze pověřené osoby.
 
A konečně, se zvýšenou poptávkou je nutné zvážit také udržitelnost. O logistice a skladování je známo, že významně přispívají ke globálním emisím. Zároveň si spotřebitelé stále častěji uvědomují svůj vlastní dopad na životní prostředí a zakládají svá nákupní rozhodnutí na udržitelnosti. Společnosti proto musí zajistit, aby byl i přes rostoucí poptávku jejich provoz nadále šetrný k životnímu prostředí.

Zařízení, které dodá, co je potřeba

Zařízení, jako je oceňovaná tiskárna C650 společnosti OKI jsou navržena speciálně do sektorů, které vyžadují rychlý, spolehlivý a flexibilní tisk a které většinou nemají prostoru nazbyt. Tiskárna C650 společnosti OKI je nejmenší A4 barevnou vysoce výkonnou tiskárnou na světě a zvládne interně a na vyžádání vytisknout veškerou dokumentaci a tištěné materiály, které sklady a logistické společnosti potřebují. Tiskárna C650 je zkonstruována tak, aby nabídla dlouhou životnost. Využívá odolnější kovové díly tam, kde ostatní tiskárny typicky využívají plast. To znamená, že uživatelé mohou očekávat minimální prostoje, ale v případě potřeby lze provádět běžnou údržbu přímo z přední strany zařízení. 
Co se týče tisku čárových kódů, tiskárna C650 podporuje 10 druhů písma čarového kódu s 26 variantami a dva typy dvourozměrných čarových kódů. Ověření pomocí karty IC zvyšuje zabezpečení tiskárny a umožňuje práci s ní pouze ověřeným uživatelům. Funkce Secure Print navíc znamená, že jsou veškeré tiskové úlohy šifrované a lze je uvolnit pouze pomocí kódu PIN nebo karty IC. 
Tiskárna C650 je rovněž navržena tak, aby pomohla podnikům dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Interní tisk dokumentace a značení snižuje plýtvání, které obvykle vyplývá z hromadných objednávek u externích dodavatelů. Použití kovových dílů namísto plastových navíc znamená, že tiskárna C650 společnosti OKI má delší životnost a menší dopad na životní prostředí. Inovativní tonerové kazety zaručují dlouhý pracovní cyklus a maximální využití veškerého spotřebního materiálu, což znamená, že tiskárna C650 nepřestává tisknout a snižuje logistickou stopu, která obvykle vzrůstá s každou objednávkou nového spotřebního materiálu.

Cesta před námi

Nelze popřít, že odvětví skladování a logistiky v celé Evropě prosperuje. Společnosti, které chtějí této rostoucí příležitosti využít co nejvíc, by se měly zaměřit na oblasti, kde lze zefektivnit operace, ušetřit náklady a dosáhnout zisku. Investice do kompaktního zařízení navrženého speciálně pro řešení klíčových tiskových problémů v tomto odvětví pomůže skladům a logistickým společnostem tuto situaci zvládnout.
Informace o konkrétních médiích, která by měla být použita s tiskárnami OKI pro aplikace uvedené na této stránce, získáte od místního certifikovaného prodejce nebo nás kontaktujte.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram