Zásady ochrany osobných údajov


Spoločnosť OKI automaticky nezhromažďuje ani zaznamenáva žiadne osobné údaje (t. j. informácie o osobách, ktoré môžeme identifikovať) o návštevníkoch tejto stránky.

Spoločnosť Oki Europe Limited (my) sa snaží chrániť a rešpektovať vaše súkromie. Tieto pravidlá a akékoľvek iné uvedené dokumenty ustanovujú zásady, na základe ktorých spracúvame akékoľvek osobné údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Nasledujúci text si pozorne prečítajte, aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a spôsobu, ako s nimi zaobchádzame. Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s ochranou súkromia, sa bude riadiť týmito pravidlami, oznámením o ochrane osobných údajov (ak nejaké existuje) začleneným do tejto webovej lokality a ustanoveniami anglického práva. Na účely týchto pravidiel údaje spravuje spoločnosť Oki Europe Limited, Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ.

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZÍSKAVAŤ

Môžeme získavať a spracovávať vaše nasledujúce údaje:
 • Informácie, ktoré nám poskytnete vyplnením formulárov na našej lokalite www.oki.com/sk/printing (naša lokalita). Patria sem informácie poskytnuté pri registrácii na používanie našej lokality, prihlásenie sa na odber našich služieb, uverejňovanie materiálov na našej lokalite alebo vyžiadanie ďalších služieb. O informácie vás môžeme žiadať aj pri nahlasovaní problému s našou lokalitou.
 • Ak nás kontaktujete, môžeme si ponechať záznam danej korešpondencie.
 • Môžeme vás požiadať aj o vyplnenie prieskumov, ktoré používame na výskumné účely. Nemusíte však na ne reagovať.
 • Podrobnosti o transakciách, ktoré vykonávate prostredníctvom našej lokality, a o plnení objednávok.
 • Podrobnosti o vašich návštevách našej lokality vrátane údajov o návštevnosti, lokalizačných údajov a iných údajov komunikácie a zdrojov, ktoré si pozriete.  

ADRESY IP A SÚBORY COOKIE

Môžeme zhromažďovať informácie o vašom počítači vrátane vašej adresy IP, ak je k dispozícii, operačného systému a typu prehliadača pre správcu systému a v rámci prehľadov súhrnných informácií pre našich inzerentov. Sú to štatistické údaje o akciách a vzoroch v rámci prehliadania našich používateľov a neidentifikujú žiadneho jednotlivca. Z rovnakého dôvodu môžeme získavať informácie o vašom všeobecnom používaní internetu pomocou súboru cookie, ktorý je uložený na pevnom disku vášho počítača. Súbory cookie obsahujú informácie, ktoré sa prenesú na pevný disk vášho počítača. Pomáhajú nám zlepšovať našu lokalitu a poskytovať lepšie a personalizovanejšie služby.

Umožňujú nám:

 • Odhadnúť naše publikum a vzorce používania stránky.
 • Ukladať informácie o vašich preferenciách, a tak nám umožňujú prispôsobiť našu lokalitu podľa vašich individuálnych záujmov.
 • Urýchliť vaše vyhľadávanie.
 • Rozpoznať vás, keď sa vrátite na našu lokalitu. Prijímanie súborov cookie môžete odmietnuť tak, že aktivujete nastavenia svojho prehliadača, ktoré vám umožnia odmietnuť nastavenie súborov cookie. Ak však vyberiete toto nastavenie, nemusíte získať prístup k niektorým častiam našej lokality. Ak ste nenastavili svoj prehliadač tak, aby odmietal súbory cookie, náš systém odošle súbory cookie, keď sa prihlásite na našu lokalitu.

Vypnutie súborov cookie vo vašom prehliadači

Väčšina prehliadačov automaticky akceptuje súbory cookie, ale zvyčajne môžete odmietnuť súbory cookie alebo výberovo prijať niektoré súbory cookie upravením preferencií vo svojom prehliadači. Ak nechcete používať súbory cookie vo svojom prehliadači, môžete nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odmietal alebo vás informoval, keď sa webová lokalita snaží umiestniť súbory cookie do vášho počítača. Ak však vypnete súbory cookie, niektoré prvky našej lokality vám nemusia byť k dispozícii a niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať správne.

Informácie o obľúbených prehliadačoch a o tom, ako upraviť preferencie súborov cookie, nájdete na nasledujúcich webových stránkach:

Chrome

Kliknite Sem

Firefox

Kliknite Sem

Internet Explorer

Kliknite Sem

Safari

Kliknite Sem

Android

Kliknite Sem

VYUŽÍVANIE INFORMÁCIÍ

Informácie, ktoré o vás máme, používame nasledujúcimi spôsobmi:
 • Na to, aby ste zaistili, že sa obsah našej lokality zobrazuje najefektívnejším spôsobom pre vás a váš počítač.
 • Na to, aby sme vám poskytli informácie, produkty alebo služby, ktoré od nás požadujete alebo o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať (ak ste súhlasili s takýmto účelom kontaktovania).
 • Na plnenie našich záväzkov vyplývajúcich z akýchkoľvek zmlúv medzi vami a nami.
 • Na to, aby sme vám umožnili zapojiť sa do interaktívnych služieb, ak sa tak rozhodnete urobiť.
 • Na to, aby sme vás informovali o zmenách našich služieb.

Môžeme taktiež použiť vaše údaje alebo umožniť vybraným tretím stranám použiť vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o tovaroch a službách, ktoré vás môžu zaujímať, alebo vás kontaktovali v súvislosti s daným tovarom alebo službami poštou alebo telefonicky. Ak ste existujúci zákazník, s informáciami o tovaroch a službách podobných tým, ktoré ste si v minulosti kúpili, vás budeme kontaktovať len elektronickou formou (e-mailom alebo SMS).

Ak ste existujúci zákazník, s informáciami o tovaroch a službách podobných tým, ktoré ste si v minulosti kúpili, vás budeme kontaktovať len elektronickou formou (e-mailom alebo SMS).

Ak ste nový zákazník (a v prípadoch, keď umožňujeme vybratými tretími stranám používať vaše údaje), budeme vás kontaktovať my alebo tieto tretie strany prostredníctvom elektronických prostriedkov iba v prípade, že ste s tým súhlasili. Ak nechcete, aby sme používali vaše údaje týmto spôsobom alebo aby sme postúpili vaše údaje tretím stranám na marketingové účely, začiarknite príslušné políčko na formulári, prostredníctvom ktorého získavame vaše údaje.

SPRÍSTUPŇOVANIE VAŠICH INFORMÁCIÍ

Môžeme sprístupniť vaše osobné informácie akémukoľvek členovi našej skupiny, t. j. našim dcérskym spoločnostiam, našej najvyššej holdingovej spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam. Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť tretím stranám:
 • V prípade, ak predávame alebo kupujeme akýkoľvek podnik alebo aktíva. V danom prípade môžeme sprístupniť vaše osobné údaje potenciálnemu predávajúcemu alebo kupujúcemu daného podniku alebo aktív.
 •  Ak spoločnosť OKI Europe Limited alebo takmer všetky jej aktíva získa tretia strana v takom prípade osobné údaje, ktoré o zákazníkoch vlastní, budú patriť k prevedenému majetku.
 • Ak máme povinnosť sprístupniť alebo zdieľať vaše osobné údaje v rámci zákonnej povinnosti alebo aby sme chránili práva, majetok alebo bezpečnosti spoločnosti OKI Europe Limited, našich zákazníkov alebo iných.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požiadať nás, aby sme vaše osobné údaje nespracovali na marketingové účely. Zvyčajne vás budeme vopred informovať (pred získaním údajov), ak budeme chcieť použiť vaše údaje na takéto účely alebo ak budeme chcieť sprístupniť vaše informácie akejkoľvek tretej strane na takéto účely. Svoje právo na to, aby sa zabránilo takémuto spracovaniu, uplatníte začiarknutím určitých políčok na formulároch, ktoré používame na získanie údajov. Svoje právo si môžete uplatniť kedykoľvek aj tak, že nás kontaktujete na adrese legal@okieurope.com.

Naša lokalita môže niekedy obsahovať odkazy z webových lokalít našich partnerských sietí, inzerentov a pridružených spoločností alebo odkazy na takého lokality. Ak cez odkaz prejdete na niektorú z týchto webových lokalít, upozorňujeme, že tieto webové lokality majú svoje vlastné pravidlá ochrany osobných údajov a že za tieto pravidlá nezodpovedáme ani neručíme. Skôr ako odošlete akékoľvek osobné údaje týmto webovým lokalitám, pozrite si tieto pravidlá.

PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o vás máme. Akákoľvek žiadosť o prístup k informáciám, ktoré o vás máme, môže byť spoplatnená poplatkom výške 10 £, ktorý pokryje naše náklady na to, aby sme vám poskytli tieto podrobnosti.

ZMENY NAŠICH PRAVIDIEL OCHRANY SÚKROMIA

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti vykonať v rámci našich pravidiel ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto stránke a v prípade potreby vám ich oznámime prostredníctvom e-mailu. Tieto pravidlá boli naposledy zmenené 26. mája 2012.

KONTAKT

Otázky, pripomienky a žiadosti týkajúce sa týchto pravidiel ochrany osobných údajov uvítame na adrese legal@okieurope.com.

KDE UKLADÁME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje, ktoré od vás získame, môžu byť prenesené a uložené na mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHS“). Spracovať ich môžu aj pracovníci pôsobiaci mimo EHS, ktorí pracujú pre spoločnosť Oki. Zaslaním svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uložením a spracovaním. Urobíme všetky kroky primerane potrebné na to, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať bezpečne a v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov. Ak sme vám poskytli (alebo ak ste si vybrali) heslo, ktoré vám umožní prístup k niektorým častiam našej lokality, za zachovanie tohto hesla v tajnosti ste zodpovední vy. Žiadame vás, aby ste heslo s nikým nezdieľali.

Prenos informácií prostredníctvom internetu nie je úplne bezpečný. Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme chránili vaše osobné údaje, nemôžeme však zaručiť bezpečnosť vašich údajov pri prenose na našu lokalitu prostredníctvom internetu. Každý takýto prenos je na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich informácií použijeme prísne postupy a bezpečnostné funkcie na to, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995 – 2017 Oki Data Corporation. Všetky práva vyhradené