Vyjadrenie OKI ku koronavírusu


Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúcu situáciu s koronavírusom (COVID-19) zaviedla OKI Europe rad opatrení, ktoré sa týkajú:
 
- ochrany bezpečnosti zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
- opatrení na podporu neprerušeného predaja v zasiahnutých krajinách 
- zaistenia dostupnosti našich produktov a spotrebného materiálu a poskytovanie podpory našim partnerom a zákazníkom.

Ochrana bezpečnosti zamestnancov a ich rodinných príslušníkov a opatrenia na podporu neprerušeného predaja

Dodržujeme pokyny štátnej správy a samosprávy jednotlivých krajín. Spustili sme plán zachovania prevádzky, aby sme zaistili plnenie požiadaviek našich zákazníkov a obchodných partnerov a zároveň chránili našich zamestnancov. Odložili sme všetky pracovné cesty a na schôdzky využívame alternatívne metody s cieľom zabrániť nákaze zamestnancov. Zamestnanci sú tiež vybavení na prácu na diaľku.
 
Prijaté opatrenia vychádzajú z oznámení Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre krajiny, v ktorých pôsobíme, a z pokynov miestnej správy a samosprávy. Opatrenia budú priebežne upravované pre každú krajinu.

Zaistenie dostupnosti našich produktov a spotrebného materiálu a poskytovanie podpory našim partnerom a zákazníkom

Počiatočné vypuknutie koronavírusu v kombinácii s dopadom nedávnych silných búrok malo za následok dočasné prerušenie prevádzky jedného z našich výrobných závodov. Boli zavedené opatrenia, ktoré pomôžu dobehnúť stratený čas vo výrobe. Závod je teraz na 90 % funkčný. 
Aby sme minimalizovali dopad na našich zákazníkov a obchodných partnerov, využívame na dodávky spotrebného materiálu leteckú dopravu. 
 
Zákaznícka podpora bude naďalej k dispozícii prostredníctvom stránky „kontaktujte nás“ na webovej stránke OKI. Aktuálna situácia však môže mať za následok určité omeškanie pri riešení vašich otázok. Okrem toho, uzavretie niektorých obcí môže mať dopad na servis, služby a dodávky do týchto miest. 
 
OKI Europe pozorne sleduje situáciu a bude poskytovať aktualizácie podľa vývoja situácie.

Dátum vyhlásenia: 18.03.2020

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.