Zmluvné podmienky


Zmluvné podmienky promo akcie  Business Agility Pack

Organizátorom tejto promo akcie je spoločnosť OKI EUROPE Limited Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, Anglicko, („OKI“) a účasť sa riadi nižšie uvedenými zmluvnými podmienkami.


Oprávnenosť

1.Táto propagačná akcia je  určená pre nových aj existujúcich zákazníkov:
 • Noví zákazníci, ktorí si kúpia  jeden z nižšie uvedených modelov tlačiarní  OKI (ako je definované v bode 3 „Vybraná tlačiareň“ nižšie) a zároveň zodpovedajúcu sadu nových originálnych tonerov OKI pozostávajúcu z 1 x čierny, 1 x modrý, 1 x červený  a 1 x žltý toner („tonery“).  Tlačiareň a tonery musia byť zakúpené u autorizovaného partnera spoločnosti OKI v období od 10. novembra 2020 do 30. júna 2021.
 • Existujúci zákazníci, ktorí už vlastnia  jeden z vybraných modelov tlačiarní  ( ako je definované v bode 3 nižšie: „Vybrané tlačiarne“) a  zakúpia do nej súpravu originálnych tonerov OKI. Tonery musia byť zakúpené u autorizovaného partnera spoločnosti OKI v období od 10. novembra 2020 do 30. júna 2021.
2.Na tejto propagačnej akcii sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby. . Zúčastniť sa môžu zákazníci, ktorých registrované sídlo ( právnické osoby ) alebo trvalé bydlisko ( fyzické osoby) sa nachádza na území Slovenskej republiky. . Fyzické osoby musia mať v čase propagačnej akcie najmenej 18 rokov.

Vybrané tlačiarne a tonery

3.Do tejto propagačnej akcie sú zahrnuté  nasledujúce tlačiarne a tonery
 • Modely  C650, C612, C712, C824, C834, C844, MC853, MC873, MC883 a Pro9431 („vybraná tlačiareň“)
 • Príslušné originálne tonery OKI pre vybrané tlačiarne
Podmienkou pre účasť v promo akcii je zároveň poskytnutie  potvrdenia o zakúpení vybranej tlačiarne a tonerov. Meno zákazníka podávajúceho žiadosť sa musí zhodovať s menom zákazníka na faktúre/faktúrach k vybranej tlačiarni a tonerom.

Ako predložiť žiadosť

4.

Žiadosť o účasť v promo akcii musí byť podaná prostredníctvom online formulára „Žiadosť o spätné zavolanie“ na internetovej stránke spoločnosti OKI (www.oki.com/sk/printing/adapt-today).  Po posúdení oprávnenosti vám bude pridelený obchodný zástupca OKI, ktorý vás prevedie celým procesom . Stanovené podmienky nájdete v bodoch 1 až 3 vyššie. Na posúdenie oprávnenosti pošlete pridelenému obchodnému zástupcovi OKI požadované dokumenty v elektronickej podobe najneskôr v priebehu 30 dní od dátumu vystavenia faktúry. Dokumentami sa rozumejú kópie originálnych predajných faktúr za Vybranú tlačiareň a tonery. V prípade už existujúceho zákazníka môže obchodný zástupca spoločnosti OKI požadovať aj sériové číslo tlačiarne.

5.

Zákazník môže požiadať o účasť v promo akcii len raz. Všetky sériové čísla vybraných tlačiarní OKI budú overené a akékoľvek duplicitné žiadosti budú zamietnuté.

6.

Túto propagačnú akciu nemôže príjemca kombinovať  s akoukoľvek inou promo akciou OKI.Balík Business Agility Pack

7.Keď spoločnosť OKI overí vašu žiadosť, zašle vám balík Business Agility Pack, ktorý bude obsahovať nasledovné:
 • Zašleme vám balík médií A4 alebo A3 v závislosti od zakúpenej tlačiarne a/alebo spotrebného materiálu. Tento balík bude obsahovať:
  1. Business Agility Pack, formát A4, ktorý obsahuje 5ks z nasledujúcich médií Floralabels:
   1.Oválna samolepka na podlahu  – samolepiaca, protišmyková
   2.Okenné značenie so zaoblenými rohmi – samolepiace, odlepovacie
   3.Malé okrúhle samolepky na stôl  – hárok so 6 odlepovacími nálepkami (priemer 90 mm)
   4.Malý banner na podlahu  – samolepiaci, protišmykový
   5.Okenné značenie – samolepiaci, odlepovací
  2. Business Agility Pack, formát A3, ktorý obsahuje po 5 ks z nasledujúcich médií Floralabels:
   1.Veľká okrúhla samolepka na podlahu, formát A3  – samolepiaca, protišmyková
   2.Okrúhla samolepka na okno, formát  A3 – samolepiaca, odlepovacia
   3.Malé okrúhle samolepky na stôl  – hárok so 6 odlepovacími nálepkami (priemer 90 mm)
   4.Banner na podlahu, formát  A3 – samolepiaci, na viacnásobné použitie
   5.Banner  na okno, formát A3 – samolepiaci, odlepovací
   6.Okenné značenie, formát A3  – samolepiace, odlepovacie
 • Obdržíte od nás aj pokyny pre registráciu BEZPLATNÉHO 6-mesačného predplatného kreatívnej platformy Design Hub, ktorú spravuje spoločnosť Shoppa (predplatné je obmedzené na 1 na zákazníka)
 • Obdržíte od nás aj pokyny pre  registráciu BEZPLATNÉHO 6-mesačného predplatného aplikácie ABBYY FineScanner (predplatné je obmedzené na 1 na zákazníka)
 • Získate prístup ku grafickým návrhom Business Agility pre firmy
8.Odhadovaná hodnota balíka  Business Agility Pack je približne 500 €:
 • Balík médií A4 alebo A3 (vrátane manipulačných poplatkov a nákladov na balenie a dopravu) – približná odporúčaná maloobchodná cena 100 €
 • 6-mesačné predplatné platformy Design Hub – odporúčaná maloobchodná cena 150 €
 • 6-mesačné predplatné aplikácie ABBYY FineScanner – odporúčaná maloobchodná cena 35 – 60 € (odporúčaná maloobchodná cena sa líši podľa krajiny)
 • Prístup ku grafickým návrhom Business Agility pre firmy  – približne 250 € (50 šablón s odhadovanou hodnotou 5 €/šablóna)
9.

Upozorňujeme, že bezplatné médiá a grafické návrhy  boli testované iba na vybraných tlačiarňach OKI, ako sú definované v bode 3 vyššie.  Spoločnosť OKI nepreberá zodpovednosť za žiadne problémy, ktoré sa vyskytnú v dôsledku používania médií alebo návrhov na iných tlačiarňach.

10.

Upozorňujeme, že 6-mesačné predplatné platformy Design Hub poskytuje spoločnosť SHOPPA AB a registrácia sa vyžaduje najneskôr do 31. marca 2021.

11.

Upozorňujeme, že 6-mesačné predplatné aplikácie ABBYY FineScanner poskytuje spoločnosť ABBYY a registrácia sa vyžaduje najneskôr do 31. marca 2021.


Právne informácie

12.

Spoločnosť OKI si vyhradzuje právo kedykoľvek doplniť, predĺžiť alebo zrušiť túto propagačnú akciu bez predchádzajúceho oznámenia.

13.

Spoločnosť OKI dodržiava všetky príslušné právne predpisy o ochrane údajov. Ďalšie informácie nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti OKI: www.oki.com/sk/printing/privacy-policy/

14.

Táto propagačná akcia trvá od 10. novembra 2020 do 30. júna 2021 a podlieha zákonom a výlučnej právomoci súdov Anglicka a Walesu.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.