Ochrana osobních údajů


Společnost OKI automaticky shromažďuje nebo zaznamenává jakékoli osobní údaje (což jsou informace o lidech, které můžeme identifikovat) o návštěvnících naší stránky.

My, společnost Oki Europe Limited, jsme se zavázali, že budeme chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto zásady a jakékoli jiné odkazované dokumenty vytvářejí základy, podle kterých budou zpracovány jakékoli osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si pozorně následující informace, abyste pochopili naše zásady a postupy ohledně vašich osobních údajů a jejich zpracování. Jakýkoli spor, který vznikne v souvislosti s těmito zásadami, bude podléhat těmto zásadám, oznámení o ochraně dat (je-li uvedeno) začleněného do těchto stránek a ustanovením anglických zákonů. Pro účely těchto zásad má kontrolu nad údaji společnost Oki Europe Limited, Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ.

INFORMACE, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:
 • Informace, které poskytnete ve formulářích na naší stránce www.oki.co.uk (naše stránka). To zahrnuje informace poskytnuté v době registrace použití naší stránky, předplacení našich služeb, vystavení materiálu na naší stránce nebo požádání o další služby. O informace můžeme také požádat při oznamování problému s naší stránkou.
 • Pokud nás kontaktujete, uchováváme záznam o takového korespondenci.
 • Můžeme vás také požádat o vyplnění dotazníků, které používáme za účelem výzkumu, a to i přesto, že na něj neodpovíte.
 • Podrobnosti o transakcích, které provádíte na naší stránce, a o plnění vašich objednávek.
 • Podrobnosti o vašich návštěvách naší stránky včetně, ale nikoli výhradně, přenosových dat, dat o místě a dalších komunikačních dat a zdrojů, ke kterým přistupujete.  

ADRESY IP A SOUBORY COOKIE

Můžeme shromažďovat informace o vašem počítači, případně včetně vaší adresy IP, operačního systému a typu prohlížeče, pro správu systému a za účelem oznámení souhrnných informací našim inzerentům. Jedná se o statistická data o činnostech a vzorcích našich uživatelů během prohlížení, která neobsahují identifikaci jednotlivců. Ze stejného důvodu můžeme získávat informace o vašem obecném používání internetu pomocí souboru cookie, který je uložen na pevném disku vašeho počítače. Soubory cookie mohou obsahovat informace, které jsou přeneseny na pevný disk vašeho počítače. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat naše stránky a poskytovat lepší a více přizpůsobené služby.

Díky nim můžeme:

 • Odhadnout návštěvnost a vzorce využívání stránek.
 • Ukládat informace o vašich prioritách a také přizpůsobit naše stránky podle vašich individuálních zájmů.
 • Zrychlit proces vyhledávání.
 • Rozpoznat vás při návratu na naši stránku. Používání souborů cookie můžete odmítnout aktivací nastavení vašeho prohlížeče, které umožňuje odmítnutí používání souborů cookie. Pokud však zvolíte toto nastavení, nemusíte mít přístup k určitým částem naší stránky. Pokud neupravíte nastavení vašeho prohlížeče, aby odmítal soubory cookie, náš systém odešle soubory cookie při přihlášení k naší stránce.

Vypnutí souborů cookie v internetovém prohlížeči

Většina prohlížečů ve výchozím nastavení automaticky přijímá soubory cookie, ale obvykle můžete odmítnout soubory cookie nebo selektivně přijímat některé soubory cookie úpravou předvoleb v prohlížeči. Pokud nechcete, abychom používali soubory cookie ve vašem prohlížeči, můžete nastavit prohlížeč, aby odmítal soubory cookie nebo vám oznámil, když se webové stránka pokouší vložit soubory cookie do vašeho počítače. Pokud však vypnete soubory cookie, nemusíte mít přístup k některým funkcím naší webové stránky a některé webové stránky se nemusí zobrazovat správně.

Informace o některých populárních prohlížečích a postup, jak nastavit předvolby souborů cookie, naleznete na následujících webových stránkách:

VYUŽITÍ ZÍSKANÝCH INFORMACÍ

Informace získané od vás používáme následujícím způsobem:
 • K zajištění, aby obsah naší stránky byl prezentován co nejefektivnějším způsobem pro vás a váš počítač.
 • Abychom vám poskytovali informace, produkty a služby, které od nás požadujete nebo o kterých se domníváme, že by vás mohli zajímat, pokud jste souhlasili s tím, že můžete být kontaktování za takovýmto účelem.
 • K plnění našich povinností vyplývajících z jakékoli smlouvy uzavřené mezi vámi a naší společností.
 • Abychom vám umožnili používat interaktivní funkce našich služeb, když se takto rozhodnete.
 • Abychom vám oznámili změny našich služeb.

Můžeme také používat vaše údaje nebo povolit vybraným třetím stranám používat vaše údaje k poskytování informací o zboží a službách, o které můžete mít zájem. Za tímto účelem vás můžeme (nebo vás tyto strany mohou) kontaktovat poštou nebo telefonicky. Pokud jste stávajícím zákazníkem, budeme vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mailem nebo pomocí SMS) s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje.

Pokud jste stávajícím zákazníkem, budeme vás kontaktovat pouze elektronicky (e-mailem nebo pomocí SMS) s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje.

Pokud jste nový zákazník a pokud dovolíme vybraným třetím stranám používat vaše údaje, budeme vás (nebo vás tyto strany budou) kontaktovat elektronicky, pouze pokud s tím budete souhlasit. Pokud nechcete, abychom používali vaše údaje tímto způsobem nebo předávali vaše údaje třetím stranám za účelem marketingu, zaškrtněte prosím příslušné políčko ve formuláři ohledně shromažďování vašich údajů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit jakémukoli členu naší skupiny (pobočkám) nebo holdingové společnosti a jejím pobočkám. Vaše osobní údaje můžeme předat třetím stranám:
 • V případě, že prodáme nebo nakoupíme jakoukoli firmu nebo majetek. V tomto případě můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje možnému prodejci nebo kupci takovéto firmy nebo majetku.
 •  Pokud společnost OKI Europe Limited nebo podstatnou část veškerého jejího majetku získá třetí strana, osobní údaje o jejích zákaznících budou jednou ze součástí převáděného majetku.
 • Pokud budeme mít povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní údaje v rámci plnění jakýchkoli zákonných povinností nebo při ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti OKI Europe Limited, našich zákazníků nebo jiných subjektů.

VAŠE PRÁVA

Máte právo požádat nás, abychom nezpracovávali vaše osobní údaje za účelem marketingu. Budeme vás obvykle informovat (před shromážděním vašich dat), pokud budeme mít v úmyslu využít vaše data za takovýmto účelem nebo pokud budeme mít v úmyslu zpřístupnit vaše informace jakékoli třetí straně za takovýmto účelem. Můžete využít vaše právo a zabránit takovémuto zpracování zaškrtnutím konkrétních políček ve formulářích, které používáme ke sběru vašich dat. Svoje právo můžete také kdykoli uplatnit přímo, pokud nás kontaktujete na adrese legal@okieurope.com.

Naše stránka může čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud využijete odkaz na jakoukoli z těchto stránek, uvědomte si, že tyto stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů těmto webovým stránkám zkontrolujte tyto zásady.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM

Máte právo přístupu k informacím, které o vás uchováváme. Za každou žádost o přístup můžeme požadovat poplatek ve výši 10 GBP na pokrytí našich nákladů v rámci poskytnutí informací, které o vás uchováváme.

ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny zásad ochrany osobních údajů, které můžeme v budoucnosti učinit, budou zveřejněny na této stránce případně oznámeny e-mailem. Tyto zásady byly naposledy změněny 26. května 2012.

KONTAKT

Dotazy, připomínky a žádosti ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů jsou vítány a měly by být odeslány na adresu legal@okieurope.com.

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje, které o vás shromažďujeme, mohou být přeneseny a uloženy na místech mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou je také zpracovávat pracovníci společnosti Oki působící mimo EHP. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, uložením a zpracováním. Učiníme veškerá nezbytná opatření k zajištění bezpečného zpracování vašich údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vám bylo poskytnuto heslo (nebo pokud jste jej sami zvolili), které umožňuje přístup k určitým částem naší stránky, jste zodpovědní za uchování tohoto hesla v tajnosti. Žádáme vás abyste toto heslo s nikým nesdíleli.

Přenos informací prostřednictvím internetu není zcela bezpečný. Vyvineme maximální úsilí, abychom ochránili vaše osobní údaje, ale nemůžeme zaručit zabezpečení vašich údajů přenášených na naši stránku prostřednictvím internetu. Jakýkoli přenos je prováděn na vlastní nebezpečí. Po obdržení vašich informací použijeme přísné postupy a funkce zabezpečení, abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2018 Oki Data corporation. Všechna práva vyhrazena.