Save the Children


Naša charitatívna činnosť

Deti

Spoločnosť OKI sa podieľa na podnikovej a spoločenskej zodpovednosti a prispieva k rozvoju komunít. Snažíme sa podporovať organizácie, vzdelávacie inštitúcie a programy ochrany životného prostredia, aby sme mali pozitívnejší vplyv, zlepšovali udržateľnosť a obohatili životy ľudí na celom svete.

Charitatívne aktivity spoločnosti OKI Europe – Save the Children

Spoločnosť OKI Europe je rada, že môže v súčasnosti podporovať vzdelávacie aktivity programu Save the Children, ktoré riešia problémy, akými sú napríklad prístup k vzdelávaniu, diskriminácia a kvalita vzdelávania v krajinách po celom svete s najnižšou mierou gramotnosti, ako je napríklad Rwanda, ale aj v krajinách ako Sýria, kde je vzdelávanie ovplyvnené vojnou.  Odhaduje sa, že 250 miliónov detí v školách sa neučí základné zručnosti*, ako je napríklad čítanie, matematika a kritické myslenie, čo vedie k vysokej miere predčasného ukončenia školskej dochádzky a nižšej pravdepodobnosti ukončenia stredoškolského vzdelania.

Sila vzdelania

Vzdelávací projekt programu Save the Children doteraz pomohol 5,9 miliónu detí na celom svete.

Niektoré z týchto programov sú:

  • Rwanda: Zlepšenie úrovne gramotnosti v krajine zvýšením počtu kvalitných detských kníh, zakladaním klubov čítania a podporou rodičov a učiteľov.
  • Emergencies: Zabezpečovanie, aby bolo vzdelávanie dôležitou súčasťou našich reakcií na mimoriadne udalosti.
  • EU Children of Peace: Pomoc viac ako 16 000 deťom v konfliktných krajinách, aby mohli ísť do školy – mnohé z nich po prvý raz vo svojom živote.
  • Sýria: Vo vojnou zničenej Sýrii:  pomáhame chrániť deti a ich podporovať v tom, aby sa vrátili na cestu vzdelávania.
  • Vzdelávanie dievčat: v Afganistane, Etiópii, Mozambiku a Konžskej demokratickej republike program poskytuje tisícom dievčat podporu, ktorú potrebujú, aby ste zostali v škole.
  • Filipíny: program prináša rodičom vedomosti, zručnosti a zdroje potrebné na podporu učenia sa a rozvoja v rannom období svojho dieťaťa.

Recyklácia na ochranu našej planéty

Okrem finančných príspevkov organizuje spoločnosť OKI Europe rôzne iniciatívy – ako napríklad recyklácia spotrebného materiálu, ktoré výrazným spôsobom podporujú naši zákazníci. Vrátením použitého spotrebného materiálu spoločnosti OKI Europe sa zabraňuje nepotrebnému využívaniu skládok a tieto produkty vstupujú do nášho recyklačného programu. Za každú tonu recyklovaného použitého spotrebného materiálu daruje spoločnosť OKI Europe určitú sumu peňazí do programu Save the Children. Je to náš spôsob, ako sa poďakovať a povzbudiť organizácie, aby recyklovali svoje tonerové kazety a zároveň nepriamo prispievali na charitatívne účely. 

Podpora jasnejšej budúcnosti pre naše deti

save the children

Program Save the Children sa snaží zlepšiť kvalitu vzdelávacieho prostredia pre deti. Jeho víziou je, aby každé dieťa dostalo kvalitné vzdelanie a získalo zručnosti a vedomosti, ktoré potrebuje na dosiahnutie úspechu v 21. storočí. Predpokladá sa, že neuveriteľným 61 miliónom detí na stupni základných škôl chýba základné vzdelanie. Program Save the Children pracuje vo viac ako 120 krajinách a zameriava sa na svoje tematické priority – ochrana detí, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a HIV/AIDS, výživa a krízové situácie.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.