O NÁS

Spoločnosť OKI a nariadenie GDPR


V apríli 2016 Európska komisia prijala právny predpis, ktorý má rozšíriť rozsah predchádzajúceho pravidla na ochranu údajov, ktorý je už starý dve desaťročia. Tento predpis je známy ako všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“). Jeho cieľom je posilniť práva jednotlivcov na ochranu osobných údajov v EÚ. Toto nariadenie nadobudne účinnosť 25. mája 2018 a bude sa vzťahovať na spracovanie osobných údajov európskych občanov firmami, pričom bude ukladať pokuty až 20 000 000 EUR (alebo 4 % globálneho ročného obratu) za jeho nedodržiavanie. 

Nariadenie GDPR zdôrazňuje zákonný a transparentný spôsob spracovania osobných údajov (informácie, ktoré sú definované ako čokoľvek, na základe čoho by bolo možné určiť totožnosť jednotlivej osoby) a jeho cieľom je harmonizovať právne predpisy na ochranu údajov v celej Európe. Tento právny predpis je potrebný z dôvodu prenikania technológií do spoločnosti a ich pokroku. Dobrým príkladom týchto oboch fenoménov je smartfón. V súčasnosti máme zariadenia, ktoré so sebou nosíme všade a ktoré môžu použiť firmy na profilovanie záujmov, zvykov a pocitov jednotlivcov. Všetko v snahe o lepšiu marketingovú použiteľnosť.

Dodržiavanie predpisov

Spoločnosť OKI Europe Limited (ďalej len „Oki“) pôsobí v celej Európe, na Blízkom východe aj v Afrike. Spoločnosť Oki je v rozsahu platnosti nariadenia GDPR a vždy sa snaží zlepšiť svoju stratégiu týkajúcu sa zhromažďovania, uchovávania, obnovy a vymazávania osobných údajov. Súhlas je jedným z hlavných princípov legitímnosti pri zbere údajov, a preto naša komunikácia, ktorú vám zasielame, neobsahuje žiadne „odvodené“ alebo „automatické prihlásenia“. Ak by ste mali akékoľvek otázky týkajúce sa údajov, ktoré ste poskytli, môžete nám ich poslať e-mailom na adresu: legal@okieurope.com.

Dodržiavanie nariadenia GDPR bude prebiehajúci proces pre spoločnosť OKI aj pre všetky iné firmy, ktoré môžu spracovávať informácie o občanoch EÚ. Neustále budeme aktualizovať naše zásady a postupy ochrany osobných údajov pri nakladaní s akýmikoľvek osobnými údajmi britských či európskych občanov.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram