Wybierz język

Do otwarcia instrukcji obsługi w formacie PDF –
potrzebujesz zainstalowanego na komputerze lub urządzeniu programu Adobe Reader.
Aby zainstalować program Adobe Reader, przeczytaj sekcję strony „Warunki użytkowania ” poświęconą pobieraniu.

Do otwarcia instrukcji obsługi w formacie HTML:
1. Pobierz pliki instrukcji obsługi na komputer, ale nie rozpakowuj jej.

2. Kliknij pobrany plik prawym klawiszem myszy i wybierz z menu rozwijanego opcję „Właściwości”. Jeśli na karcie „Ogólne” pojawi się przycisk „Odblokuj”, kliknij przycisk i wybierz „OK”.

3. Rozpakuj plik na komputerze.

4. W rozpakowanym folderze otwórz plik index.html, znajdujący się w katalogu z nazwą języka. Instrukcja otworzy się w przeglądarce internetowej.

5. Jeśli pojawi się powiadomienie o ograniczeniach Active-X, kliknij przycisk „Zezwalaj”

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube instagram