ActiveX-kontrolladvarsel vises. Klikk på .


Hvis du ikke vil at Internet Explorer skal vise en Active X-kontrolladvarsel, følger du framgangsmåten nedenfor.

Rådfør deg med sikkerhetssjefen før du følger framgangsmåten nedenfor.


  1. Åpne Internet Explorer.
  2. Klikk på [Verktøy]-menyen, og klikk deretter på [Alternativer for Internett].
  3. Velg boksen [Tillat kjøring av aktivt innhold i filer på min datamaskin] under [Tryggleik] på fanen [Avansert].  4. Klikk på [OK].