Εμφανίζεται η προειδοποίηση ελέγχου ActiveX. Κάντε κλικ στο .


Για να μην εμφανίζεται προειδοποίηση ελέγχου Active X που εμφανίζει ο Internet Explorer, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία

Συμβουλευτείτε τον διαχειριστή ασφαλείας σας πριν ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.


  1. Ανοίξτε τον Internet Explorer.
  2. Κάντε κλικ στο μενού [Εργαλεία] και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Επιλογές Internet].
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Να επιτρέπεται η εκτέλεση ενεργού περιεχομένου στον υπολογιστή μου] στην ενότητα [Ασφάλεια] της καρτέλας [Για προχωρημένους].  4. Κάντε κλικ στο [OK].