Przykłady zastosowań rozwiązań biznesowych

sektor publiczny


Firma OKI wspiera usługi sektora publicznego, gdzie ważny jest wysokonakładowy, szybki i niezawodny druk oficjalnych dokumentów, oświadczeń i dokumentacji prawnej przy ograniczonym budżecie. Urządzenia OKI poprawiają szybkość i wydajność, a niezawodne warstwy sieciowe zapewniają bezpieczne i odpowiedzialne przetwarzanie poufnych danych.
 
OKI umożliwia firmom z sektora publicznego digitalizację papierowych procedur roboczych i eliminuje konieczność stosowania wielu urządzeń przez dostarczanie mniejszych urządzeń o zwiększonej funkcjonalności. 

Studium przypadku Leonding

Lokalne władze austriackiego miasta Leonding

Patrz szczegóły >

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin youtube twitter facebook instagram