Warunki korzystania

Firma OKI udostępnia tę witrynę jako usługę. Korzystanie z tej witryny i umieszczonych w niej informacji oznacza akceptację warunków korzystania z tej strony.


Zakres witryny internetowej

Niniejsza witryna w założeniu powinna być użyteczna dla obecnych i przyszłych klientów oraz dostawców, a także użytkowników naszych produktów w Europie. Aby uzyskać informacje o zasadach prywatności firmy OKI w swoim kraju, prosimy o sprawdzenie jej w lokalnej witrynie firmy OKI w swoim kraju, wybierając go z listy. Jeśli nie znajdują się Państwo w Europie, prosimy o sprawdzenie za pomocą łączy dostępnych na naszej stronie głównej, pod adresem:

www.okidata.com >

www.oki.co.jp >

Status informacji i wyłączenie odpowiedzialności

Dokładamy starań, by informacje w tej witrynie były aktualne, jednak nie możemy zagwarantować, że będą one w pełni poprawne i zawsze aktualne. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że nie wszystkie produkty lub usługi są dostępne w Państwa kraju. Aby potwierdzić status konkretnych informacji, prosimy o kontakt z lokalną firmą za pomocą listy krajów, która znajduje się na każdej stronie witryny.

Prosimy pamiętać, że wszystkie informacje o produktach mają charakter referencyjny i mogą w każdej chwili ulec zmianie. Przed złożeniem zamówienia należy je potwierdzić. Żadna informacja na tej stronie nie powinna być traktowana jako oferta handlowa, gwarancja i nie może stanowić części umowy.

Firma OKI nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z odniesienia się do informacji w tej witrynie lub użycia oprogramowania pobranego z tej witryny, nawet jeśli są one wynikiem zaniedbania ze strony firmy OKI, dlatego prosimy o dokładne sprawdzanie informacji. Niniejsze oświadczenie podlega obowiązującemu prawu i nie ma wpływu na odpowiedzialność firmy OKI wobec brytyjskiego prawa za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania.

Firma OKI nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna na niebezpośrednie lub wynikowe straty, łącznie (jeden z przykładów podany jako jeden z wielu) z przerwaniem pracy lub utratą zysków.

Korzystanie z plików cookie

Informacje dotyczące ustawień plików cookie, sposób, w jaki używamy takich plików i jak zmienić osobiste ustawienia plików cookie zamieszczono na

stronie poświęconej prywatności.

Pobieranie oprogramowania

Firma OKI i jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich wszelkiego oprogramowania, które jest możliwe do pobrania z tej witryny. Nie można używać oprogramowania, jeśli nie zostaną zaakceptowane postanowienia umowy licencyjnej tego oprogramowania, które zostaną wyświetlone podczas instalacji.

Podczas przesyłania oprogramowanie może ulec uszkodzeniu i użytkowanie takiego oprogramowania odbywa się na ryzyko klienta.

Prawa autorskie dotyczące tekstu i obrazów

Prawa autorskie do wszystkich tekstów i obrazów w tej witrynie należą do firmy Oki Europe Limited lub jej licencjodawców. Można je wyświetlać, pobierać i drukować na własny użytek i mogą one być rozpowszechniane tylko w obrębie organizacji, ale nie można ich modyfikować, używać lub przekazywać innym osobom oraz używać ich w celach komercyjnych bez pisemnego pozwolenia firmy OKI.

Znaki towarowe i produkty nazwane w połączeniu z produktami innych firm

„OKI”, logo OKI, OKIPAGE, OKIFAX, OKIOFFICE i MICROLINE są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Oki Electric Company Limited, i jest używany na podstawie licencji przez Oki Europe i jej filie.

Poniższe znaki są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do innych firm:

„Microsoft” i „Windows” (oraz edycje i wersje systemu Windows, takie jak Windows 95, 98, 2000, NT, XP itp.: Microsoft Corporation.

iPad, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Te i inne znaki towarowe innych firm są używane na tej stronie po to, by odnieść się do właściciela znaku towarowego lub jego produktów. Ich wykorzystanie nie oznacza związku pomiędzy firmą OKI lub jej produktami, a właścicielem znaku towarowego i jego produktami lub sponsorowania lub promowania produktów firmy OKI przez właściciela znaku towarowego.

Jeśli w witrynie produkt firmy OKI jest opisany jako przeznaczony do użytku lub zgodny z produktem innej firmy, taki opis nie oznacza, że produkt firmy OKI jest sponsorowany lub zatwierdzony w jakikolwiek sposób przez tę firmę.

Łącza

Łącza do tej witryny można umieszczać pod warunkiem, że łącze otworzy dozwoloną stronę witryny OKI w nowym, niezależnym oknie bez ramki, paska bocznego, okna pływającego ani innego tekstu lub obrazu nie stworzonego przez firmę OKI, który będzie widoczny razem z otwartą witryną. Każde pogwałcenie tego warunku narusza nasze prawa w tej witrynie.

Niektóre łącza dostępne w tej witrynie przeniosą użytkownika na strony obsługiwane przez inne firmy, nad którymi firma OKI nie ma kontroli. Firma OKI nie będzie odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych witryn. Korzystanie z tych stron może oznaczać konieczność zaakceptowania warunków tej firmy, a te mogą być niedostępne w miejscu, do którego zaprowadzi użytkownika łącze w naszej witrynie. Niemniej korzystanie z takiej witryny oznacza zaakceptowanie warunków jej operatora.

Stosowne przepisy prawa

Niniejsze warunki podlegają angielskiemu prawu, a jedynymi instytucjami upoważnionymi do rozstrzygania sporów związanych z ich interpretacją lub użytkowaniem strony mają sądy w Anglii i Walii.

[Warunki uzupełniono 26-05-2012]

Kontakt z firmą OKI Europe

linkedin twitter youtube

Copyright ©1995-2018 Oki Data Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.