Jak mohou poutače a značení pomoci čerpacím stanicím

Čerpací stanice sehrály při izolaci důležitou roli. Omezené cestování zklidnilo provoz za silnicích, ale pohyb zásadních pracovníků, pohotovostních služeb a dodávkových vozidel pokračoval dál a čerpací stanice je udržovaly v provozu. Jak se však omezení pomalu uvolňují, na silnice se opět vydává více řidičů a  areály čerpacích stanic jsou čím dál rušnější. 
 
Čerpací stanice po celé Evropě se musejí přizpůsobit zvýšené poptávce, ale okolnosti, za kterých budou v různých zemích fungovat, budou velmi odlišné. Především bude v dohledné budoucnosti i nadále platit společenský odstup. Mezi další možná opatření, která by zabránila dalšímu šíření infekce COVID-19, by mohlo patřit používání rukavic při zacházení s palivovými čerpadly, omezení počtu zákazníků
v maloobchodním prostoru, a také pobízení zákazníků a zaměstnanců k používání obličejových masek – některá z těchto opatření platila
a stále platí po celé Evropě. 
 
Vzhledem k tomu, že se pokyny a zásady v různých zemích pravidelně mění, hrají poutače a značení klíčovou roli v tom, aby firmy mohly bezpečně, odpovědně a nákladově efektivně fungovat během izolace a po ní. 

Zpátky na silnice

Čerpací stanice mají povinnost zavést opatření, která pomohou zastavit šíření viru. Je naprosto nezbytné, aby toto bylo zákazníkům
a zaměstnancům jasně sděleno a aby měli možnost přizpůsobit se pravidelně se měnícím vládním směrnicím.  
 
Použití poutačů, plakátů a samolepicích podlahových a okenních nálepek pomáhá při informování o příslušných opatřeních, například
o společenském odstupu a prevenci přeplnění vnitřních prostor. Použití poutačů může pomoci zdůraznit dočasná opatření, jako jsou pokyny pro tvoření front, jak pro vozidla vjíždějící do areálu, tak pro zákazníky vstupující do budovy, a také podpořit používání obličejových masek
a rukavic, aby se zabránilo šíření nákazy.
 
Zavěšené poutače  a stojany mohou návštěvníkům pomoci rychle se v prodejně orientovat a omezit tak společenský kontakt s ostatními. Podlahové samolepky u pokladen a pultů s potravinami mohou zákazníkům pomoci udržet si při řazení do fronty odstup. Značení na dveřích toalet mohou řidiče informovat o frekventovanějších plánech úklidu a podpořit dodržování pokynů pro 20sekundové mytí rukou.

Nezpomalujeme

Společenský odstup je základem bezpečnostních omezení týkajících se nemoci COVID-19, ale v omezených prostorách čerpacích stanic může být obtížné jej zavést a dodržovat. Společnost OKI se proto spojila se společností Floralabels, aby nabídla organizacím bezplatná* média a grafická řešení pro společenský odstup, která jim umožní rychle a snadno vytvářet samolepicí podlahové nálepky přímo na místě. 
 
Bezplatná média a grafické podklady v češtině umožní čerpacím stanicím pracovat s vědomím, že podnikají kroky k ochraně svých zaměstnanců a zákazníků. Bezplatný balíček obsahuje tři formáty podlahových samolepek; kruhovou samolepicí podlahovou nálepku (285 × 285 mm) a samolepicí obdélníkové podlahové bannery ve dvou velikostech (215 × 900 mm a 297 × 1 320 mm), a také sadu poutavých návrhů, která návštěvníkům připomenou, že mají od sebe udržovat bezpečnou vzdálenost.  

Jedeme stále dál

Pokud jde o  značení profesionální kvality, je klíčové mít flexibilitu pro vytváření a tisk na pracovišti a možnost okamžitě se přizpůsobit změnám oficiálních pokynů. Ušetříte čas a peníze tím, že se vyhnete zdlouhavému procesu schvalování návrhů a čekání na zaslání tištěných materiálů od externích dodavatelů tisku.
 
Čerpací stanice mohou vytvářet značení v celé řadě formátů, včetně odolných vodotěsných médií pro venkovní použití, rychle, snadno a
v profesionální kvalitě, a to pomocí jediného zařízení, například oceňované barevné tiskárny A3 řady C800 od společnosti OKI. Tato kompaktní tiskárna je navržena tak, aby zabírala pouze minimum místa v kanceláři, a uměla vytisknout vše od visacích poutačů o délce 1,3 m až po samolepicí podlahové nálepky, plakáty, štítky pro regály a mnoho dalšího. 
 
S tím, jak silnice po celé Evropě začínají být rušnější, čerpací stanice musejí být připraveny vyrovnat se se zvýšenou poptávkou, zajistit bezpečnost a pohodu v souladu s oficiálními pokyny a zvýšit příjmy zdůrazněním nabídek a propagačních akcí. V každé z těchto oblastí může podporu zajistit jediná tiskárna s rozmanitou manipulací s médii, která poskytuje flexibilitu profesionálního a cenově dostupného tisku.

*Na nabídku se vztahují Všeobecné obchodní podmínky

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram

©1995-2021 Oki Europe Ltd.