OKI pomáhá zajistit společenský odstup pomocí  bezplatně dodávaných médií a grafických návrhů*

Před několika měsíci bychom si vůbec nedokázali představit, že by se společenský odstup stal nezbytnou součástí každodenního života. Udržování bezpečné vzdálenosti od ostatních na veřejnosti je nyní velmi důležité. Platí to vždy, když vycházíme z domu kvůli každodenním povinnostem nebo míříme do nejbližšího obchodu, abychom nakoupili. 
 
Aby se zabránilo šíření nemoci COVID-19, Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé udržovali vzdálenost od ostatních alespoň jeden metr, ale vlády v celé Evropě zavedly své vlastní pokyny, přičemž mnohé z nich doporučují větší minimální vzdálenosti, v České republice je doporučena minimální vzdálenost dva metry.
 
 

Běh na dlouhou trať

Samolepky na podlahu jsou ideálním řešením pro podporu společenského odstupu v prodejnách. Podlahová navigace se obvykle používá pro nasměrování zákazníků v prodejně, pro informace u vchodů, pro označení odstupů u pokladen a pro poděkování u východů. 
 
Samolepky na podlahy, které podporují společenský odstup, nejsou něčím, co by maloobchodníci nebo jiné firmy obvykle mohli rychle a snadno vytvářet, zejména v případě větších obchodních sítí nebo kanceláří, které se mohou nacházet v několika zemích. 
 
Tvorba podlahových samolepek je obvykle časově náročná: od zajištění správného sdělení až po vytvoření efektivního grafického návrhu, výběr správné velikosti a formátu, rozhodování o nejvhodnějším materiálu pro aplikaci, zajišťování zdrojů a objednávání médií, testování a vizualizaci v prodejně, tisk a odeslání nálepek do jednotlivých poboček. I kdyby byl proces zajištěn v rámci outsourcingu, firmy se musejí přizpůsobit časovým harmonogramům externích dodavatelů tisku.
 
Společnost OKI si je vědoma obtíží, kterým čelí organizace veřejného sektoru, maloobchodníci a jiné podniky při aplikaci samolepek na podlahu pro účely společenského odstupu, a proto se spojila se společností Floralabels, aby pomohla tento proces co nejvíce usnadnit a urychlit. 
 

Pomoc je k dispozici zdarma

V rámci podpory obchodníkům, podnikům a organizacím nabízí společnost OKI Europe zdarma samolepky na podlahu a k nim grafické návrhy, které informují o pravidlech společenského odstupu, volně ke stažení*. To  vše organizacím umožní zkrátit čas nutný k vytištění základních samolepek na podlahu a jejich umístění, ať už v nemocnicích, lékárnách, maloobchodních prodejnách, ve veřejném sektoru, v kancelářských recepcích, hotelech nebo společenských prostorech – kdekoli je to potřeba.
 
Bezplatné* návrhy zahrnují tři formáty: Kulaté samolepky na podlahu a obdélníkové podlahové bannery ve dvou velikostech. Každý formát má jiné výhody pro sdělení zpráv. 
 
Kulaté samolepky na podlahu mají rozměry 285 × 285 mm a obsahují návrhy, které zákazníky upozorňují, že je třeba udržovat dvoumetrovou vzdálenost a ukazují, kde by měli stát, aby ve frontě tuto vzdálenost udrželi. Obdélníkový banner na podlahu je k dispozici ve velikostech 215 × 900 mm a 297 × 1 320 mm. Na dostupných návrzích bannerů jsou jasná upozornění pro udržení bezpečné vzdálenosti.
Aby mohly firmy využívat tyto bezplatné samolepky na podlahu, budou potřebovat přístup k tiskárně, která dokáže tisknout na média a rozměry jednotlivých samolepek. Všechny dodávané samolepky Floralabels byly testovány na pomocí tiskáren řady OKI C800  jsou k dispozici zdarma*. 
 

Jsme v tom společně

Vzhledem k tomu, že se společně snažíme vypořádat s tímto náročným obdobím, musíme udělat vše proto, abychom zůstali v bezpečí a chránili ostatní. I když se v celé Evropě začínají restrikce omezovat, je pravděpodobné, že opatření týkající se společenského odstupu budou muset trvat po nějakou dobu a organizace budou muset být schopny rychle reagovat na změny pokynů. Poskytováním bezplatných grafických návrhů* organizacím, které zůstávají v současné situaci v provozu, nebo potřebují zavést plány na opětovné otevření, pomůžeme alespoň trochu usnadnit práci při efektivním informování zákazníků.
 
Máte zájem o bezplatný* balíček médií? Níže si jednoduše zažádejte o zpětné zavolání.
*Pravidla a podmínky 

1. Abychom podpořili co nejvíce organizací, je tato nabídka omezená jedním balíčkem tiskových médií na firmu. Zásoby jsou limitované, a proto balíček získají ti, kteří dříve zažádají. 
2. O balíček mohou zažádat právnické osoby a fyzické osoby podnikající i jiné organizace. Podmínkou je sídlo (PO) / bydliště (FO) na území České republiky. 
3. Pro registraci k získání balíčku médií musíte dosáhnout věku 18 let nebo být starší.
4. Bezplatná tisková média a grafické návrhy byly testovány pouze na tiskárnách OKI řady C800. Společnost OKI nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody způsobené použitím jiných tiskáren. 
5. OKI si vyhrazuje právo tuto nabídku změnit, rozšířit nebo ukončit bez předchozího upozornění. 
6. Tato nabídka podléhá výhradně zákonům a jurisdikci Anglie a Walesu. 
Informace o konkrétních médiích, která by měla být použita s tiskárnami OKI pro aplikace uvedené na této stránce, získáte od místního certifikovaného prodejce nebo nás kontaktujte.

Spojte se s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram