vyberte produkt

C130n


Vyberte operačný systém

Všetky jazyky

Keďže spoločnosť Microsoft ukončila podporu pre operačný systém Windows XP, spoločnosť OKI už neručí za používanie produktov OKI s nepodporovanými operačnými systémami.

Ak nemôžete nájsť ovládač tlačiarne, pozrite si stránku Kompatibilita s operačnými systémami.

Stránka Kompatibilita s operačnými systémami >

Ovládač

PCL Printer Driver

Verzia: 1.0.10.0

Veľkosť: 2.3 MB

Operačný systém: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

PCL Printer Driver

Verzia: 1.0.10.0

Veľkosť: 2.4 MB

Operačný systém: Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PPD File

Verzia: 1.1.0

Veľkosť: 7.9 KB

Operačný systém: Linux

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 1.0.9.0

Veľkosť: 2.2 MB

Operačný systém: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 1.0.9.0

Veľkosť: 2.3 MB

Operačný systém: Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 1.1.1

Veľkosť: 1.2 MB

Operačný systém: OS X 10.7; Mac OS X 10.6

Zobraziť podrobnosti

Nástroj

LPR Utility

Verzia: 5.1.22

Veľkosť: 10.4 MB

This is enhanced software for printing to TCP/IP network devices. It has several advantages over using a standard TCP/IP printing port such as device discovery, remote monitoring of print jobs and monitoring of device status.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Status Monitor

Verzia: 1.3.0

Veľkosť: 10.1 MB

Operačný systém: Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Template Manager

Verzia: 4.5.0

Veľkosť: 35.6 MB

This utility is a fast and easy program for designing banners, business cards, labels and other specialized documents.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.