Podpora a servis

Postup identifikovania problémov s kvalitou tlače na farebnej tlačiarni/multifunkčnom zariadení

Tento článok obsahuje informácie o spôsobe použitia nástroja OKI CMYK Downloader, pomocou ktorého môžete na tlačiarni alebo multifunkčnom zariadení vytlačiť skúšobné stránky pre azúrovú, purpurovú, žltú a čiernu farbu v rámci diagnostikovania príčiny problémov s kvalitou tlače.


Potrebné položky:

  • Program OKICMYKDownloader
  • Počítač s operačným systémom Windows XP alebo novším
  • Farebná tlačiareň alebo multifunkčné zariadenie OKI
Zobrazí sa nasledujúce okno. Kliknutím na možnosť Rozbaliť sa súbory rozbalia do priečinka „C:\Oki CMYK test page downloader utility‟.

2.) Spustenie programu

V počítači prejdite do priečinka C:\Oki CMYK test page downloader utility a dvakrát kliknite na program OkiCMYKDownloader (označený červeným krúžkom na ďalej uvedenej snímke obrazovky)
Ak je tlačiareň pripojená cez kábel USB kábel a zobrazí sa nasledujúce okno, jednoducho kliknite na tlačidlo Pripojiť. Ak je pripojená k sieti, vyberte možnosť TCP/IP (Discovery) a kliknite na tlačidlo Pripojiť.
Keď sa zobrazí nasledujúce okno, jednoducho kliknite na tlačidlo OK.
Keď sa nasledujúce okno zobrazí v časti Skúšobný súbor, prepínačmi vyberte koľko strán sa má vytlačiť. Zadaním možnosti Všetky sa vytlačia strany azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby, zatiaľ čo pri zadaní C sa vytlačí len jedna strana azúrovej farby, pri zadaní M sa vytlačí jedna strana purpurovej farby a podobne pri ďalších dvoch možnostiach.
 
Potom jedným kliknutím vyberte z uvedeného zoznamu tlačiareň a kliknite na tlačidlo Prevziať.
Nástroj potom odošle požadovaný skúšobný súbor do zariadenia na tlač.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook