Vyberte operačný systém

Všetky jazyky

Keďže spoločnosť Microsoft ukončila podporu pre operačný systém Windows XP, spoločnosť OKI už neručí za používanie produktov OKI s nepodporovanými operačnými systémami.

Ak nemôžete nájsť ovládač tlačiarne, pozrite si stránku Kompatibilita s operačnými systémami.

Stránka Kompatibilita s operačnými systémami >

Ovládač

PCL Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.7 MB

Operačný systém: Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

PCL Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.7 MB

Operačný systém: Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PCL5 Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.7 MB

PCL5c printer driver allows your software application to control your printer.

Operačný systém: Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

PCL5 Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.7 MB

PCL5c printer driver allows your software application to control your printer.

Operačný systém: Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PPD File

Verzia: 1.0.1

Veľkosť: 63.4 KB

Operačný systém: Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PPD File

Verzia: 1

Veľkosť: 7.9 KB

Operačný systém: Linux

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.7 MB

This driver allows your software application to control your printer.

Operačný systém: Windows 8.1 (32bit); Windows 8 (32bit); Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 2.0.0.15

Veľkosť: 2.8 MB

This driver allows your software application to control your printer.

Operačný systém: Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PS Printer Driver

Verzia: 2.2

Veľkosť: 60.7 KB

Operačný systém: OS X 10.8; OS X 10.7; Mac OS X 10.6; Mac OS X 10.5

Zobraziť podrobnosti

Printer Driver

Verzia: 1.0.0

Veľkosť: 860.7 KB

Operačný systém: Mac OS X 10.5; Mac OS X 10.4; Mac OS X 10.3; Mac OS X 10.2

Zobraziť podrobnosti

Nástroj

LPR Utility

Verzia: 5.1.22

Veľkosť: 10.4 MB

This is enhanced software for printing to TCP/IP network devices. It has several advantages over using a standard TCP/IP printing port such as device discovery, remote monitoring of print jobs and monitoring of device status.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PDF Print Direct

Verzia: 4.4.2

Veľkosť: 8.1 MB

This utility allows a PDF file to be printed without it needing to be opened in an application.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Print Control Report Tool

Verzia: 1.1.0

Veľkosť: 1.6 MB

This utility is an add-on for the Print Control software. It provides user-definable summary information and charts of the main data recorded by Print Control and is designed to be used for the production of management reports on print costs.

Operačný systém: Windows 7 (32bit); Windows Vista (32bit); Windows XP (32bit); Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2003 (32bit)

Zobraziť podrobnosti

Print Job Accounting

Verzia: 4.4.10

Veľkosť: 10.0 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Print Job Accounting Enterprise

Verzia: 4.4.10

Veľkosť: 15.3 MB

This software enables the tracking of color and mono page printing, the types and quantities of paper used and provides a record of printing activity by department.
A license key is required in order to use this software.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (32bit); Windows Server 2003 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PrintSuperVision

Verzia: 4.0.6043.1

Veľkosť: 14.0 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

PrintSuperVision Enterprise Edition

Verzia: 4.0.6044.1

Veľkosť: 15.7 MB

This utility is a web based application for managing the devices connected to the TCP/IP network.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Template Manager

Verzia: 4.5.0

Veľkosť: 35.6 MB

This utility is a fast and easy program for designing banners, business cards, labels and other specialized documents.

Operačný systém: Windows 10 (32bit); Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (32bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (32bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (32bit); Windows 7 (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (32bit); Windows Server 2008 (64bit)

Zobraziť podrobnosti

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.