Ovládače a nástroje

Printer Driver Updater (Hiper-C)


Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte poznámky a licenčnú zmluvu k softvéru. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou tejto zmluvy, nesmiete tento softvér prevziať

Štítok Prečítajte si zmluvné podmienky >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť súboru 16,388,465 Byte
Názov súboru HC_OSX_150001_270718.dmg
Kategória Odporúčaný ovládač tlače
Verzia programu 15.0.1
Produkty C301; C310; C312; C3300; C3400; C3450; C3520 MFP; C3530 MFP; C510; C511; C5600; C5650; C5800; C5850; C801; C810; MC350; MC360
Operačný systém macOS 11; macOS 10.15
Jazyky Portugalčina (Brazília); Angličtina; Francúzština; Nemčina; Taliančina; Japončina; Kórejčina; Portugalčina; Zjednodušená čínština; Španielčina; Tradičná čínština

INŠTALÁCIA

· Apply update module
1. Click on the downloaded file
2. Follow the instructions on your computer screen to save the file to your hard disk. (Note the location where you saved the file.)
3. Double click the downloaded file on your system. This will map a drive on the desktop containing the installer.
4. Double click the installer(Printer Driver Updater.pkg) and follow the instructions.
5. Re-add the printer after updating the printer driver.

· Using the uninstaller
1. Click on the downloaded file
2. Follow the instructions on your computer screen to save the file to your hard disk. (Note the location where you saved the file.)
3. Double click the downloaded file on your system. This will map a drive on the desktop containing the installer.
4. Double click the installer(Uninstaller).
5. Follow the instructions on the screen to uninstall.

OBMEDZENIA A INÉ OZNÁMENIA

· The included update modul updates the printer driver.Please apply after installing printer driver.
· To install this update modul, you need administrator's rights of the computer.
· Please re-add the printer after updating the printer driver.
· Please wait and do not press [Configure] button on the screen during device setting after pressed the [Add] button.
· To uninstall the printer driver on macOS 10.15 or later, use the uninstaller included in this update program.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.