Ovládače a nástroje

PPD File


Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte poznámky a licenčnú zmluvu k softvéru. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou tejto zmluvy, nesmiete tento softvér prevziať

Štítok Prečítajte si zmluvné podmienky >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť súboru 51,861 Byte
Názov súboru B512_B432_MB562_MB492_PS_Linux_010103_66002.zip
Kategória Ovládač tlače
Verzia programu 1.1.3
Produkty B432; B512; MB492; MB562
Operačný systém Chrome OS; Linux
Jazyky Angličtina; Japončina

INŠTALÁCIA

- For Chrome OS
How to set up for network:
1. At the bottom right, select the time.
2. Select in the order of "Settings" > "Advanced" > "Printing" > "Printers".
3. Select "Add Printer" at the bottom. (Select printer icon with the plus sign on the right.)
4. Enter your printer information on "Add a printer manually" screen.
Name : Enter any name.
Address : Enter printer's IP address.
Queue : Leave this field blank.
5. Select "Add".
6. Select "Browse" button on "Advanced printer configuration" screen and specify PPD file.
7. Select "Add".
How to set up for USB:
1 Connect the USB cable to the printer.
2. At the bottom right, select the time.
3. Select in the order of "Settings" > "Advanced" > "Printing" > "Printers".
4. Select the button to the right of "OKI DATA CORP USB Device (USB)".
  If the button is "Set up" button, go to step 5.
5. Select "Browse" button on "Advanced printer configuration" screen and specify PPD file.
6. Select "Add".

OBMEDZENIA A INÉ OZNÁMENIA

When using Linux, the following limitation apply.
-If you are using the 180 ° rotation function, check "Reverse page orientation" in "Layout".
-To cancel the job in the middle of printing, press the "Cancel" button installed on the printer.
When using Chrome OS, the following limitation apply.
- Paper source selection is not displayed in the print dialog.

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.