Ovládače a nástroje

PS Printer Driver


Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte poznámky a licenčnú zmluvu k softvéru. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou tejto zmluvy, nesmiete tento softvér prevziať

Štítok Prečítajte si zmluvné podmienky >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť súboru 580,096 Byte
Názov súboru C5x50ES2x32PSx64GB_tcm3-37368_26206.exe
Kategória Ovládač tlače
Verzia programu 1.5.0
Produkty C5750; C5950; ES2632a3; ES2632a4
Operačný systém Windows 10 (64bit); Windows 8.1 (64bit); Windows 8 (64bit); Windows 7 (64bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (64bit); Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 (64bit); Windows Server 2003 (64bit)
Jazyky Angličtina

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.