Ovládače a nástroje

XPS Printer Driver


Pred prevzatím tohto softvéru si pozorne prečítajte poznámky a licenčnú zmluvu k softvéru. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou tejto zmluvy, nesmiete tento softvér prevziať

Štítok Prečítajte si zmluvné podmienky >

TECHNICKÉ ÚDAJE

Veľkosť súboru 10,140,704 Byte
Názov súboru C310_C510_XPS_tcm3-134354_21951.exe
Kategória Ovládač tlače
Verzia programu 1.0.0
Produkty C310; C510
Operačný systém Windows Vista (32bit); Windows Vista (64bit); Windows XP (32bit); Windows XP (64bit)
Jazyky Angličtina

Spojte sa s OKI

linkedin twitter youtube facebook instagram
>

©1995 – 2021 OKI Europe Ltd.